Zvišanja cen blaga in storitev

SPOT svetovanje

Pojasnilo Tržnega inšpektorata RS v zvezi z naknadnim povišanjem cen nekaterega blaga in storitev po sklenitvi pogodbe (npr. naknadna povišanja cen turističnih paketov, različnih storitev obrtnikov itd.).

Cene blaga in storitev na trgu se, razen redkih izjem, določenih s posebnimi predpisi (npr. cene dimnikarskih storitev, komunalnih storitev, učbenikov), oblikujejo prosto na podlagi ponudbe in povpraševanja ter drugih konkurenčnih dejavnikov. Podjetje torej lahko prosto določa cene, pri čemer pa morajo biti v skladu s 26. členom Zakona o varstvu potrošnikov te cene ustrezno vidno označene (z DDV, če je podjetje zavezanec za DDV), podjetje pa jih je dolžno upoštevati. Če gre za pogodbe, ki ne vključujejo vsakodnevnih transakcij in se ne izpolnijo nemudoma ob sklenitvi, mora podjetje potrošniku v skladu s 25.b členom Zakona o varstvu potrošnikov pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti tudi končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej.

Podobno zakon določa tudi glede pogodb o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih, kjer je v 57.b členu določeno, da morata organizator potovanja in prodajalec potovanja (kadar se turistični paket prodaja preko njega) pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba potrošniku med drugim zagotoviti skupno ceno turističnega paketa, vključno z davki in z vsemi morebitnimi dodatnimi pristojbinami, taksami in drugimi stroški ali navedbo vrste morebitnih dodatnih stroškov, ki jih bo potrošnik moral plačati, kadar teh stroškov ni mogoče razumno izračunati pred sklenitvijo pogodbe.

Celotno pojasnilo Tržnega inšpektorata je objavljeno na povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-06-01-zvisanja-cen-blaga-in-storitev/

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti