Kako se včlanim

Član PGZ lahko postane vsak, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v katerikoli statusni obliki.

Zadostuje izpolniti pristopni obrazec, ki nam ga prinesete osebno ali pošljete po elektronski pošti na info@pgz-slo.si. Član postanete s prvim dnem naslednjega meseca.

Podporni člani zbornice so posamezne organizacijske enote gospodarskih družb, ki delujejo na območju Obalno-kraške regije. Ob vplačilu članarine so podporni člani deležni številnih ugodnosti, nimajo pa glasovalne pravice pri delovanju organov zbornice.

Višino članarine vsako leto določa oziroma potrjuje skupščina PGZ.

Prednosti za člane

Člani primorske gospodarske zbornice so deležni številnih ugodnosti:

 • Hitre in preverjene informacije o novostih iz najrazličnejših področij, ki zadevajo njihovo poslovanje.
 • Možnost izmenjav dobrih praks s podjetji, ki delujejo v njihovi branži ali se soočajo s podobnimi izzivi.
 • Podpora pri internacionalizaciji poslovanja.
 • Podpora pri iskanju informacij ali reševanju problematike pri državnih ustanovah in organih.
 • Številne ugodnosti pri plačevanju kotizacij za strokovne seminarje.
 • Udeležba na dogodkih, ki so namenjeni samo članom PGZ.
 • Možnost sodelovanja pri številnih evropskih strokovnih združenjih in evropskih projektih.
 • Brezplačno članstvo v Klubu PGZ.
 • Podpora pri mreženju s start-up podjetji, inovativnimi mladimi podjetniki in visokošolskimi ustanovami pri reševanju tehnoloških in kadrovskih izzivov.
 • Možnost najema prostorov za poslovne sestanke po članskih cenah.
 • Drugo.

Članarina 2023

RAZRED LETNA ČLANARINA
1
do 1 zaposlen
200 €
obračun enkrat letno
2
od 2 do 5 zaposlenih
450 €
obračun polletno
3
od 6 do 10 zaposlenih
800 €
obračun polletno
4
od 11 do 29 zaposlenih
1200 €
obračun polletno
5
od 30 do 49 zaposlenih
1600 €
obračun kvartalno
6
od 50 do 99 zaposlenih
2400 €
obračun kvartalno
7
od 100 do 199 zaposlenih
3600 €
obračun mesečno
8
od 200 do 399 zaposlenih
4800 €
obračun mesečno
9
od 400 do 699 zaposlenih
6400 €
obračun mesečno
10
od 700 do 999 zaposlenih
8200 €
obračun mesečno
11
od 1000+ zaposlenih
12000 €
obračun mesečno

Članarina 2023

RAZRED ŠT. ZAPOSLENIH LETNA ČLANARINA OBRAČUNSKO OBDOBJE
1 do 1 200 € enkrat letno
2 od 2-5 450 € polletno
3 od 6-10 800 € polletno
4 od 11-29 1200 € polletno
5 od 30-49 1600 € kvartalno
6 od 50-99 2400 € kvartalno
7 od 100-199 3600 € mesečno
8 od 200-399 4800 € mesečno
9 od 400-699 6400 € mesečno
10 od 700-999  8200 € mesečno
11 od 1000+  12.000 € mesečno