Predstavitev

PGZ je stičišče gospodarskega dogajanja v Obalno-kraški regiji. Naši člani izihajajo iz 8 občin gospodarsko zelo aktivne regije.

Ključne dejavnosti so logistika, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Ob aktivni podpori interesov naših članov zagotavljamo tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, naše člane pa aktivno vključujemo tudi v evropske projekte, ki jih pridobivamo kot člani v mednarodnih partnerstvih.

Spodbujamo inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanja.

Poslanstvo

Smo kreatorji sprememb pogojev gospodarjenja v Obalno-kraški regiji. Omogočamo poslovne stike s predstavniki tujih držav v Sloveniji in B2B srečanja.

Članom prinašamo nova znanja v obliki izobraževanj in seminarjev. Vzpostavili smo tudi notranji prodajni kanal Klub PGZ. Usposobljeni smo za svetovanja podjetnikom tako pri ustanavljanju podjetij, razvijanju poslovne ideje, internacionalizaciji poslovanja in na številnih drugih področjih.

Naše poslanstvo je v čimvečji meri zastopati interese podjetnikov in gospodarskih družb ter s tem dvigniti splošno blaginjo prebivalstva. S tem namenom spodbujamo prenos znanj med člani in združujemo interese, stališča in zahteve do lokalnih in državnih oblasti.

Storitve

Javne listine: pridobitev potrdila o članstvu; ATA CARNET zvezkov za začasni uvoz; Potrdil o poreklu blaga.

Internacionalizacija: svetovanja s področja širitve poslovnih aktivnosti na tuje trge (na strateških trgih z lastno mrežo poslovnih agentov).

SPOT svetovanje: registracija s.p. ali d.o.o., informacije in izobraževanja za mlade in nove podjetnike.

Izobraževanja: delavnice in seminarji z različnih področij poslovanja; obiski diplomatskih predstavnikov.

Oddaja prostorov: učilnica, velika sejna dvorana z možnostjo cateringa, pisarna za poslovne sestanke in srečanja, coworking pisarna.

Smo člani/partnerji

PGZ novice

Prijavite se na naša e-obvestila. Obveščali vas bomo o prihajajočih dogodkih in še veliko zanimivega.