Projekti

Primorska gospodarska zbornica pripravlja projekte, se vključuje v projektna partnerstva ter izvaja EU in nacionalne projekte, ki so v podporo podjetjem pri čemer se usmerja predvsem na potrebe ter značilnosti regijskega gospodarstva.

Projektne aktivnosti so izrazito usmerjene k podjetjem, izboljševanju podjetniškega okolja, ustvarjanju ugodnejših pogojev za prost pretok delavne sile, blaga in storitev predvsem na čezmejnih območijih z Italijo in Hrvaško, pospešavanju prenosa inovacij v gospodarstvo in podjetniško okolje etc.

Projekti v izvajanju

Inovativne tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih.

Cilj EURADRIE je trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo.

Ključni cilj, ki ga želimo doseči z izvedbo projekta, je okrepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje.

Program vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE SPIN 2019 – 2022.

Cilj VESTE je prispevati k rasti in konkurenčnosti družinskih podjetij, da bi lahko še naprej imele ključno vlogo socialnega blažilca in ekonomskega motorja rasti.

Iskanje skupnega modela za vzpostavitev trajnega partnerstva med šolami in podjetji s pomočjo gospodarskih zbornic.

Inovativne tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih.

Cilj EURADRIE je trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo.

Ključni cilj, ki ga želimo doseči z izvedbo projekta, je okrepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje.

Cilj VESTE je prispevati k rasti in konkurenčnosti družinskih podjetij, da bi lahko še naprej imele ključno vlogo socialnega blažilca in ekonomskega motorja rasti 

Program vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE SPIN 2019 – 2022.

Iskanje skupnega modela za vzpostavitev trajnega partnerstva med šolami in podjetji s pomočjo gospodarskih zbornic.

Zaključeni projekti

1. 7. 2017 – 28. 2. 2021

FISH-AGRO TECH CBC – sodelovanje in inovacije na čezmejnem območju, na področjih ribištva, akvakulture in kmetijstva.

1. 10. 2017 – 31. 3. 2020

Namen projekta SUSGRAPE je zmanjšanje vnosa kemičnih snovi in izpustov CO2 v vinogradih s pomočjo IKT rešitev. Predmet preučevanja je tudi razvoj novih biopesticidov.

1. 7. 2017 – 28. 2. 2021

FISH-AGRO TECH CBC – sodelovanje in inovacije na čezmejnem območju, na področjih ribištva, akvakulture in kmetijstva.

1. 10. 2017 – 31. 3. 2020

Namen projekta SUSGRAPE je zmanjšanje vnosa kemičnih snovi in izpustov CO2 v vinogradih s pomočjo IKT rešitev. Predmet preučevanja je tudi razvoj novih biopesticidov.

Reference

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF PRIMORSKA –  EU PROJECT’S REFERENCE LIST (2021)

 1. Project TO PILE – (Interregional EU information system) – 2007/2008.
 2. Project CARPACCIO + CAMARIS  (Art as a business opportunity: establishment of the Municipality of Koper new brand) – 2009/2010.
 3. Project METE (Tiepolo land: a project for a development of the ecoturism in the territory of Miranese) – 2008/2009.
 4. Project EURES/EURADRIA (New entrepreneurship possibilities in the SLO-ITA countryside/EURADRIA area) – 2009/2010.
 5. Project IDO PRIMORSKE (Improve the working environment in key sectors of the Coastal-Karst region) – 2010/2012.
 6. Project SUSTEN (Podjetniški mehanizem za trajnostni turizem) – 2010/2012.
 7. Project INO (Annual call to apply for the best innovations of the year; for 16th consecutive year).
 8. Project KNOW US – (Co-creation of competitive knowledge between Universities and small and medium enterprises-SMEs) -2010/2014; Programme Slovenia-Italia.
 9. Project ERMES TOI (Enhancing resources for mobility experiences and strategies) – 2011/2013.
 10. Project MEDLAND 2020 (Design of a future common integral and management scheme to protect natural resources in synergy with social and economic valorisation) – 2013/2014; Programme MED.
 11. National project Promotion of health/well-being and work at home – 2014/2015.
 12. National project Ensure more health/ well-being at the workplace – 2014/2015.
 13. Project Development of Quality Culture and Operational Excellence of the University of Primorska – 2015; Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013 (Chamber of Commerce and Industry of Primorska and University of Primorska).
 14. Project EASYCONNECTING – Europe-Adriatic Sea-Way Freight – 2013/2016; IPA Adriatic Programme 2007-2013.
 15. National project Attractive promotion of health on workplace  promotion – 2015/2016
 16. National project Pan-Slovenian awareness campaign for employers to maintain and improve health of employees at the workplace – 2015/2016
 17. Project Euradria 2017, Programme (EaSI) (2014-2020)
 18. Project SUSGRAPE – »Promoting sustainable viticulture through ict in the ita-slo cross-border areas« Programme Interreg Italia-Slovenia (Priority Axis 1 Promoting innovation capacities for a more competitive area) (duration: 1.10.2017- 31.3.2020)
 19. Project FISH-AGRO TECH CBCAgriculture/Fisheries: Cross-border investment and innovation Programme Interreg Italia-Slovenia (Priority Axis 1 Promoting innovation capacities for a more competitive area) (duration: 1.7.2017- 30.12.2020)
 20. Project SPOT OBALNO KRAŠKE REGIJE – Financing the implementation of  support services for potential entrepreneurs and companies within the Slovenian Business Points for the period from 2018 to 2022 – national project: 20% national founds and 80% ERDF.
 21. Project Euradria 2019 (work without borders, Programme (EaSI) (2014-2020)
 22. Project SPIN – knowledge and competences S4, national project cofounded by Republic of Slovenia and EU through EaSI found (duration : 1.1. 2019 – 31.12 2023)
 23. Project Euradria 2020 -2021 (work without borders, Programme (EaSI) (2014-2020)
 24. Project DURASOFT – Innovative technologies to improve the durability of traditional wooden structures in socio-ecologically sensitive environmentsProgramme Interreg Italia-Slovenia (Priority Axis 1 Promoting innovation capacities for a more competitive area) (duration: 1.7.2017- 30.12.2020)
 25. Project VESTA – Vocational Exducation Solutions and Tools for fAmily enterprises, Erasmus+ programme