Projekti

Primorska gospodarska zbornica pripravlja projekte, se vključuje v projektna partnerstva ter izvaja EU in nacionalne projekte, ki so v podporo podjetjem pri čemer se usmerja predvsem na potrebe ter značilnosti regijskega gospodarstva.

Projektne aktivnosti so izrazito usmerjene k podjetjem, izboljševanju podjetniškega okolja, ustvarjanju ugodnejših pogojev za prost pretok delavne sile, blaga in storitev predvsem na čezmejnih območijih z Italijo in Hrvaško, pospešavanju prenosa inovacij v gospodarstvo in podjetniško okolje etc.

Projekti v izvajanju

Glavni cilj projekta je povezovanje proizvajalcev ekološke hrane iz Slovenije s sorodnimi partnerji v Ukrajini. 

Glavni cilj projekta je povezovanje proizvajalcev ekološke hrane iz Slovenije s sorodnimi partnerji v Ukrajini.

Inovativne tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih.

Ključni cilj, ki ga želimo doseči z izvedbo projekta, je okrepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje.

Program vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE SPIN 2019 – 2022.

Cilj VESTE je prispevati k rasti in konkurenčnosti družinskih podjetij, da bi lahko še naprej imele ključno vlogo socialnega blažilca in ekonomskega motorja rasti.

Ključni cilj, ki ga želimo doseči z izvedbo projekta, je okrepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje.

Cilj EURADRIE je trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo.

Zaključeni projekti

Cilj VESTE je prispevati k rasti in konkurenčnosti družinskih podjetij, da bi lahko še naprej imele ključno vlogo socialnega blažilca in ekonomskega motorja rasti 

Program vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE SPIN 2019 – 2022.

Inovativne tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih.

Cilj EURADRIE je trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo.

1. 10. 2017 – 31. 3. 2020

Namen projekta SUSGRAPE je zmanjšanje vnosa kemičnih snovi in izpustov CO2 v vinogradih s pomočjo IKT rešitev. Predmet preučevanja je tudi razvoj novih biopesticidov.

Iskanje skupnega modela za vzpostavitev trajnega partnerstva med šolami in podjetji s pomočjo gospodarskih zbornic.

1. 7. 2017 – 28. 2. 2021

FISH-AGRO TECH CBC – sodelovanje in inovacije na čezmejnem območju, na področjih ribištva, akvakulture in kmetijstva.

Cilj EURADRIE je trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo.

Iskanje skupnega modela za vzpostavitev trajnega partnerstva med šolami in podjetji s pomočjo gospodarskih zbornic.

1. 7. 2017 – 28. 2. 2021

FISH-AGRO TECH CBC – sodelovanje in inovacije na čezmejnem območju, na področjih ribištva, akvakulture in kmetijstva.

1. 10. 2017 – 31. 3. 2020

Namen projekta SUSGRAPE je zmanjšanje vnosa kemičnih snovi in izpustov CO2 v vinogradih s pomočjo IKT rešitev. Predmet preučevanja je tudi razvoj novih biopesticidov.

Reference

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF PRIMORSKA –  EU PROJECT’S REFERENCE LIST (2021)

 1. Project TO PILE – (Interregional EU information system) – 2007/2008.
 2. Project CARPACCIO + CAMARIS  (Art as a business opportunity: establishment of the Municipality of Koper new brand) – 2009/2010.
 3. Project METE (Tiepolo land: a project for a development of the ecoturism in the territory of Miranese) – 2008/2009.
 4. Project EURES/EURADRIA (New entrepreneurship possibilities in the SLO-ITA countryside/EURADRIA area) – 2009/2010.
 5. Project IDO PRIMORSKE (Improve the working environment in key sectors of the Coastal-Karst region) – 2010/2012.
 6. Project SUSTEN (Podjetniški mehanizem za trajnostni turizem) – 2010/2012.
 7. Project INO (Annual call to apply for the best innovations of the year; for 16th consecutive year).
 8. Project KNOW US – (Co-creation of competitive knowledge between Universities and small and medium enterprises-SMEs) -2010/2014; Programme Slovenia-Italia.
 9. Project ERMES TOI (Enhancing resources for mobility experiences and strategies) – 2011/2013.
 10. Project MEDLAND 2020 (Design of a future common integral and management scheme to protect natural resources in synergy with social and economic valorisation) – 2013/2014; Programme MED.
 11. National project Promotion of health/well-being and work at home – 2014/2015.
 12. National project Ensure more health/ well-being at the workplace – 2014/2015.
 13. Project Development of Quality Culture and Operational Excellence of the University of Primorska – 2015; Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013 (Chamber of Commerce and Industry of Primorska and University of Primorska).
 14. Project EASYCONNECTING – Europe-Adriatic Sea-Way Freight – 2013/2016; IPA Adriatic Programme 2007-2013.
 15. National project Attractive promotion of health on workplace  promotion – 2015/2016
 16. National project Pan-Slovenian awareness campaign for employers to maintain and improve health of employees at the workplace – 2015/2016
 17. Project Euradria 2017, Programme (EaSI) (2014-2020)
 18. Project SUSGRAPE – »Promoting sustainable viticulture through ict in the ita-slo cross-border areas« Programme Interreg Italia-Slovenia (Priority Axis 1 Promoting innovation capacities for a more competitive area) (duration: 1.10.2017- 31.3.2020)
 19. Project FISH-AGRO TECH CBCAgriculture/Fisheries: Cross-border investment and innovation Programme Interreg Italia-Slovenia (Priority Axis 1 Promoting innovation capacities for a more competitive area) (duration: 1.7.2017- 30.12.2020)
 20. Project SPOT OBALNO KRAŠKE REGIJE – Financing the implementation of  support services for potential entrepreneurs and companies within the Slovenian Business Points for the period from 2018 to 2022 – national project: 20% national founds and 80% ERDF.
 21. Project Euradria 2019 (work without borders, Programme (EaSI) (2014-2020)
 22. Project SPIN – knowledge and competences S4, national project cofounded by Republic of Slovenia and EU through EaSI found (duration : 1.1. 2019 – 31.12 2023)
 23. Project Euradria 2020 -2021 (work without borders, Programme (EaSI) (2014-2020)
 24. Project DURASOFT – Innovative technologies to improve the durability of traditional wooden structures in socio-ecologically sensitive environmentsProgramme Interreg Italia-Slovenia (Priority Axis 1 Promoting innovation capacities for a more competitive area) (duration: 1.7.2017- 30.12.2020)
 25. Project VESTA – Vocational Exducation Solutions and Tools for fAmily enterprises, Erasmus+ programme