INFORMATOR PGZ V KRIZNIH RAZMERAH 3.4.2020

primorska gospodarska zbornica

Današnji informator namenjam pojasnilom glede včeraj sprejetega mega zakona, ki si ga lahko prenesete spodaj. Zalo pomembna informacija je da od 13. mareca 2020, uveljavljate pravice oziroma beneficije, ki jih prinaša zakon. V njem je veliko nedoslednosti, kar seveda sproža številna vprašanja. Na nekatere danes jasnih odgovorov ni, zato dajem samo nekaj priporočil.

Ministrstvo za delo, družina in socialne zadeve je posredovalo pojasnilo glede povračila nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile.

Državni zbor je včeraj, v četrtek, 2. aprila, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Omogočal bo povračilo nadomestila plače vašim zaposlenim, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020. Tudi vloge, ki jih boste oddali za zaposlene, napotene na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, bodo pravočasne, če jih boste predložili v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP. Prosimo, da spremljate dejanski datum uveljavitve zakona. 

Vse vloge za povračilo nadomestila plače zaposlenim, napotenim na začasno čakanje na delo, ki bodo oddane po sedanjem Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP, Uradni list RS, 36/2020) do uveljavitve novega zakona, bomo obravnavali po tem novem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP).

Po uveljavitvi ZIUZEOP bomo na Portalu za delodajalce omogočili oddajo vlog za povračilo nadomestila plače zaposlenim, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela.

Eno najbolj pogostih vprašanj, ki jih naslavljate, je : Glede na različne informacije, ki jih mediji objavljajo ne vemo kaj narediti. Zakon, ki je bil sprejet 28.3.2020 država krije stroške samo 40 %. Včeraj pa je bil sprejet nov zakon in država krije stroške delavcev 80 % in od 13.3.2020 dalje. Kaj svetujete ali počakamo objavo novega zakona in od kdaj se bo ta novi zakon lahko datumsko upošteval?

Na podlagi 108. člena MEGA zakona se zahtevki, vloženi po ZUIPPP, obravnavajo in odobrijo po MEGA corona zakonu. Torej iz tega smiselno izhaja, da tudi pogoji po ZUIPPP ne štejejo več. Svetujem vam, da vlogo vložite. Po neuradnih informacijah bodo vložene vloge veljale tudi za novi zakon, po katerem se bodo obravnavale.

V tem času, do uveljavitve MEGA zakona,  bomo pridobili tolmačenje Zavoda za zaposlovanje, ki je izvajalec tega zakona in MDDSZ, ki je pristojen za pojasnila kot pristojno ministrstvo.

Zavod za zaposlovanje bo vso dokumentacijo za vloge in druge dokumente, vezane na določila mega-zakona, pripravil do njegove uveljavitve, to je do 9. aprila 2020. Do tedaj vlagajte vaše zahteve (prijave delavcev na čakanju) na povezave, ki sem vam jih posredoval v preteklih dneh.

Pomembno določilo, ki smo ga uspeli spremeniti v mega-zakonu je tisto, ki so določa, kdo so po zakonski dikciji upravičenci za pomoč. To so podjetja, ki bodo:

* beležila upad prihodkov v prvem polletju za več kot 20 odstotkov glede na prvo polletje leta 2019 in

* v drugem polletju ne bodo presegla 50 odstotkov večjih prihodkov od 2. polletja leta 2019

Gre za dober popravek, ki bo številnim podjetjem omogočil, da bodo lahko uporabila državno pomoč po sprejeti zakonodaji.

Pomemben popravek je tudi, da za državno pomoč lahko zaprosijo podjetja, ki niso v celoti plačala vseh prispevkov in /ali davkov v prvih treh mesecih leta 2020. To je pomembna in dobra sprememba.

Ker sta v zakonu dva različna datuma veljavnosti za različne ukrepe, velja zapisati naslednje: oprostitev plačila prispevkov za SPIZ (za tiste delavce, ki bodo delali) velja za april in maj 2020 (ne tudi od 13. marca 2020). Zakon je uveljavil kritje stroškov za čakanje na delu z dnem 13.3.2020.

Krizni dodatek v višini do 200 evrov (v deležu od opravljenih ur) naj bi bil smiselno vezan na oprostitev plačila prispevkov za SPIZ, torej od 1. aprila naprej, vendar je v tem delu zakon precej nejasen. Pričakujem, da vam bom uradno tolmačenje tega zakonskega določila dal v torek, ko imamo delovni sestanek z Ministrstvom za delo. Izplačati ga bomo dolžni vsem, ki so delali, njihova plača pa je manjša od 3-kratnika minimalne plače. Ostali do tega dodatka niso upravičeni.

Glede vpoklica delavcev s čakanja na delo, vlada ni sprejela našega dopolnila, tako, da ostaja določba, da jih lahko pokličete na delo, če to zahteva proces dela, a največ za 7 zaporednih delovnih dni.

Iz zakona smo uspeli umakniti določbo, da so upravičenci za povrnitev stroškov za delavce na čakanju podjetja, kjer je na čakanju 30 % ali več zaposlenih. Zdaj velja, da ste upravičeni za povračilo stroškov za vsakega zaposlenega, ki je na čakanju.

Naj zaključim s priporočilom, da ne glede na vse, vložite vloge za katerokoli pravico, do katere menite, da ste upravičeni, najkasneje do nedelje, 5. aprila do 24.ure in to tudi, če bo nepopolna. Zavod za zaposlovanje bo obravnaval prav vse vloge in če bo treba, jo boste dopolnili. Sploh tisti, ki še niste naredili obračuna plač za marec 2020. Vlogo pa v vsakem primeru vložite. Tako boste lahko partecipirali na državni pomoči.

Toliko za danes. Bodite dobro, bodite zdravi. Če ne bo kaj izrednega med vikendom, se spet beremo v ponedeljek.

Lepo vas pozdravljam in vam želim lep vikend. Odpočijte si, saj nas spet čaka naporen delovni teden.

Robert Rakar

direktor

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti