FISH-AGRO TECH CBC

FISH-AGRO TECH CBC

FISH-AGRO TECH CBC – sodelovanje in inovacije na čezmejnem območju, na področjih ribištva, akvakulture in kmetijstva.

Namen projekta Fish-Agro Tech CBC je opredelitev in analiza potreb, kakor tudi ugotavljanje kje so morebitne priložnosti za podjetja s področja ribištva, akvakulture in kmetijstva ter opredelitev možnih tehnoloških rešitev s pristopom odprtih inovacij (open innovation) ter pristopa CLLD [1] (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

Pri pristopu CLLD gre za ozaveščanje subjektov, ki delujejo na navedenih področjih na čezmejnem območju o prepoznavanju in uporabi inovativnih rešitev, ki jih ponujajo znanstvene in tehnološke raziskave.

Vključenim podjetjem bodo partnerji in strokovnjaki pomagali tako pri prepoznavanju potreb po inovacijah kot tudi pri implementaciji ustreznih inovativnih rešitev.

Tako bodo postavljeni temelji za iskanje skupnih predlogov in inovativnih rešitev, ki jih bo mogoče prenesti na podjetja, ki delujejo na področju ribištva, akvakulture in kmetijstva ter spodbujalo se bo oblikovanje čezmejnih mrež in grozdov tako med podjetij kot tudi med inštitucijami, ki delujejo na področju raziskav in inovacij.

Vodilni partner projekta je konzorcijska družba Aries iz Trsta. Ostala dva projektna partnerja na italijanski strani sta še Area Science Park in GAL Carso – LAS Kras, slovenski projektni partnerji pa so Tehnološki park Ljubljana, Primorska gospodarska zbornica in Nacionalni inštitut za biologijo. Lokalna akcijska skupina LAS Istre pa v projektu sodeluje kot pridruženi partner. Projekt je pričel 1.7.2018 ter se bo izvajal do 30.06.2020 v okviru čezmejnega EU programa Interreg Italia-Slovenija, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Projekt se trenutno nahaja v fazi razvoja 4 pilotnih projektov na področju raziskav in inovacji zanimivi za podjetja s področja ribištva, akvakulture ter kmetijstva v Italiji in Sloveniji.

[1] Instrument CLLD, lokalnim akcijskim skupinam (LAS) omogoča izvedbo celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, kar vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb.