Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 5.8.2022 objavila javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Namenjen je podjetjem za celovito strateško trajnostno transformacijo poslovanja ter za izvedbo procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Za razpis je namenjenih skoraj 18 milijonov evrov, prvi rok za oddajo vlog pa je 15. september.

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II:

SKLOP I 

– je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120  podjetij.

SKLOPA I poteka v dveh FAZAH:

 • FAZA A ( shema de minimis)

FAZA A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne  podpore  dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.

 • FAZA B (državna pomoč)

Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

SKLOP II

– je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80  podjetij.     

Razdeljen je v dve skupini:

1. Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP

V to skupino spadajo zagonska podjetje, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

2. Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP

V to skupino spadajo mikro in mala podjetja, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

 SKLOP II poteka v dveh FAZAH:

 • FAZA A (shema de minimis) zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore  dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
 • FAZA B (državna pomoč) po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

Roki za prijavo

Podjetja se najprej prijavijo za vključitev v FAZO A.

SKLOP I:  

  • 1. rok: 15. 9. 2022
  • 2. rok: 16. 1. 2023
  • 3. rok: 15. 6. 2023
  • 4. rok: 15. 11. 2023        
  • 5. rok: 15. 3. 2024

SKLOP II :

  • 1. rok: 15. 11. 2022
  • 2. rok: 15. 4. 2023
  • 3. rok: 15. 9. 2023
  • 4. rok: 15. 1. 2024
  • 5. rok: 15. 4. 2024

Prijava izvedbenih projektov v FAZO B se izvede šele po uspešnem zaključku FAZE A.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k javnemu razpisu  so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov TKT@spiritslovenia.si.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani SPIRIT.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti