Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovilo skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za letošnje leto dodatno zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja. V Načrt razvojnih spodbud za leto 2022 je namreč vgrajena fleksibilnost, ki ministrstvu omogoča, da pripravi nove ukrepe, poviša razpisano vrednost obstoječih spodbud, na drugi strani pa lahko nekatere ukrepe prilagodi oziroma odstopi od njihove objave.

Tako je gospodarstvu v letošnjem leto na voljo skupaj 670,6 milijona evrov razvojnih spodbud, kar je za 29,9 milijona evrov več kot je bilo načrtovano v začetku letošnjega leta.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo namreč s svojimi izvajalskimi organizacijami v drugi polovici letošnjega leta na novo objavilo še pet ukrepov v skupni vrednosti 109,4 milijona evrov.

Vir informacij: GOV.si

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti