Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025

SPOT svetovanje

Ministrstvo za zdravje je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 74/22 dne 27. 5. 2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za naslednje triletno obdobje oz. do leta 2025. (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, Skupaj za družbo zdravja (Uradni list RS, št. 25/16). 

Pri tem podpirajo aktivnosti za uresničevanje zakonodajnih in strateških dokumentov na področjih:

  • zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti,
  • preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem,
  • obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih bolezni,
  • preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s
    tem povezane škode,
  • krepitve duševnega zdravja,
  • preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni ter
  • zdravega življenjskega sloga mladih.

Poseben poudarek javnega razpisa je na naslavljanju potreb ranljivih skupin prebivalstva, spodbujanju mreženja, sodelovanja in partnerstva med organizacijami ter institucijami, ki delujejo na vsebinskih področjih tega javnega razpisa.

Več informacij na tej povezavi.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti