Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2022

Občina Izola na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2022.

Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja podjetništva v občini v letu 2022.

Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:

  • Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini
  • Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise
  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoja.

Javni razpis je odprt do vključno 5.9.2022 pod pogojem, da so sredstva še na voljo po prvem odpiranju. Datum odpiranja prijav sta: 3.6.2022 in 5.9.20222. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do vključno 3.6.2022 ali do vključno 5.9.2022 prispela priporočeno po pošti na naslov Občine Izola, ali osebno oddana v sprejemni pisarni Občine Izola.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu 05 66 00 103, ali po elektronski pošti na: olga.kalida@izola.si.

Povezava do javnega razpisa

 

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti