2 okrogla miza: deficitarni poklici ter obvladovanje pogojev in omejitev za prost pretok delovne sile v ključnih gospodarskih sektorjih na območju Euradrie

Dne 6.12.2021 je preko spleta potekala 2. okrogla miza projekta EURADRIA.  Na okrogli mizi so bili izpostavljeni cilji projekta EURADRIA,  ki jih projektni partnerji zasledujejo že vrsto let. Gre predvsem za informiranje in nudenje podpore čezmejnim delavcem, delodajalcem, pripravnikom ter vajencem; poenostavitve ter promocijo procesov iskanja in posredovanja delovnih mest s ciljem zaposlovanja na območju izvajanja projektnih aktivnosti, pridobivanje informacij in poznavanje čezmejnega trga dela ter orodij kot so npr. vajeništvo in pripravništvo. Partnerstvo želi preko projektnih aktivnosti prispevati k zmanjšanju specifičnih ovir značilnih za čezmejno zaposlovanje, analizirati pridobljene podatke o čezmejnem delu ter povečati dostopnost storitev preko spletnega portala EURADRIA – vse na enem mestu: www.euradria.eu .

Na okrogli mizi je pogovor tekel od problematike deficitarnih poklicev, ki postajajo tako rekoč poklici prihodnosti, do ugotovitve, da ima območje EURADRIE tako na italijanski, kakor tudi na slovenski strani potrebe po podobnem profilu kadrov oziroma delovni sili, kar kaže na to, da območji povezuje  podobno ekonomsko tkivo. Na obeh straneh predstavljajo izziv izobraževalni programi in izobraževanja, ki so na razpolago, oziroma, lahko govorimo kar o izobraževalnem sistemu, ki bi bil dejansko odziven na potrebe delodajalcev. Preko predstavitve posnetka stanja na področju čezmejnega dela, v zadnjem času zaznamovanega tudi z epidemijo COVID 19, s strani partnerjev, se je še enkrat znova pokazalo, da so čezmejni delavci specifična kategorija, ki jo je treba zaščititi s posebnimi bilateralnimi dogovori med državama, po zgledu Italije in Avstrije, Španije in Portugalske ipd., v kar se partnerstvo EURADRIE namerava intenzivneje usmeriti v prihodnosti. Izsledki okrogle mize so pokazali kako pomembna in ranljiva kategorija so čezmejni delavci in kako pomembno je, da se vzpostavi sodelovanje med institucijami, ki delujejo na ozemlju kjer čezmejni delavec biva in kjer opravlja svoje delo, zaradi socialne varnosti, davčne obravnave in zaradi zagotavljanja prostega pretoka delovne sile v EU, kot ene izmed temeljnih svoboščin skupnega notranjega trga EU.

Več o projektu in partnerstvu tukaj.

Dogodek je potekal  v okviru projekta Euradria 2020, ki ga sofinancira EVROPSKA KOMISIJA preko Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) (2014-2020) . Več informacij je dostopnih na spletni povezavi: http://ec.europa.eu/social/easi.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti