Javni razpis P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 163/2021 z dne 15.10.2021 in na svoji spletni strani objavil Javni razpis P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti. 

Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj.

Upravičena podjetja, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so podjetja,  ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

  • 310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • 391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
  • 100 Pomorski potniški promet,
  • 220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
  • 340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
  • 110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Plačilo oz. vračilo denarja potrošnikom na njihov transakcijski račun se razume tudi kot storno transakcije prejetega plačila s plačilno kartico oz. se bo denar vrnil po isti poti kot je bil vplačan. Pri  poročanju namenske porabe kreditnih sredstev se za vsa vračila denarja predložijo izpiski iz katerih bo razvidna verodostojnost vračila denarja potrošniku.

Več informacije o javnem razpisu najdete na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=141

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti