Javni poziv – Vavčer za certifikate kakovosti

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 163/2021 z dne 15.10.2021 objavil Javni poziv – Vavčer za certifikate kakovosti. Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Več informacij o javnem pozivu najdete na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=138. Za dodatne informacije in pomoč se lahko obrnete tudi na točko SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije.

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti