Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

V Ur. l. RS, št. 162/2021 z dne 08.10.2021 je bil objavljen Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega  izvajalca/strokovnjaka izbranega usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče

Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo. Prijavitelj iz kataloga usposabljanj na temo digitalizacije  izbere usposabljanje in zunanjega izvajalca. Z eno vlogo lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več usposabljanj (izbranih iz kataloga usposabljanj), vendar subvencija za izbrana usposabljanja ne more presegati maksimalnega zneska subvencije.

Več informacij najdete v javnem pozivu na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti