Seja Ekonomsko socialnega sveta Obalno-Kraške regije (ESSOKR), 6.10.2021

fleksibilen dialog

Seja Ekonomsko socialnega sveta Obalno-Kraške regije (ESSOKR), 6.10.2021

Na sedežu Primorske gospodarske zbornice je v torek, 6. oktobra 2021, potekala 1. seja Ekonomsko socialnega sveta Obalno-Kraške regije (ESSOKR).

Oživitev ESSOKR je pomemben korak k bolj usklajenemu in celostnemu pristopu usmerjanja regijskega razvoja.

Dogodek je nastal v okviru projekta Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen di@alog.

Fotogalerija

Vir: eKoper

fleksibilen dialog

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalniravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti