25. srečanje gospodarstvenikov Primorske v okviru projekta “Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG”

25. srečanje gospodarstvenikov Primorske v okviru projekta "Socialni partner za socialni dialog III - Fleksibilen DI@LOG"

V Perli je v torek, 21.9.2021 potekalo 25. srečanje gospodarstvenikov Primorske, ki sta ga organizirali  Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica in Primorska gospodarska zbornica.

Osrednja tema foruma je bila »Vloga ekonomsko-socialnega sveta pri oblikovnju regij«.

Sodelujoči na okrogli mizi so si bili enotni, da je potrebno vzpostaviti socialni dialog med delodajalci, sindikati in politiko, vključujoč lokalne skupnosti. Zaupanje med socialnimi partnerji je ključno, dejstvo pa je, da so tu težave danes največje. Kakovost dialoga določamo ljudje, je zaključke okrogle mize strnil direktor Primorske gospodarske zbornice,  Robert Rakar. Socialni dialog je potrebno vodit na vseh nivojih od podjetniškega do bodočega regionalnega. Na državnem nivoju pa ga je nujno potrebno pospešit in naredit vzdržnega. V obalno-kraški regiji bodo poskušali s pilotnim projektom postavit  temelj, tudi za druge regije, kako pristojnosti ESS izvajati tudi na regionalni ravni.

Kar se tiče regionalizacije in decentralizacije pa so bili prisotni enotni, da so regije ključen naslednji razvojni korak v slovenski lokalni samoupravi, da jih pogrešamo in potrebujemo predvsem zaradi pristojnosti. Pristojnosti se morajo iz državnega in občinskega nivoja prenesti na regionalni.

Konec lanskega leta so partnerji Konfederacije sindikatov KS-90, Obalna sindikalna organizacija in Primorska gospodarska zbornica pričeli s projektom Socialni dialog, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za dvoleten projekt, v katerem želijo partnerji uresničiti dva ključna cilja: prvi je zagon regijskega Ekonomsko socialnega sveta Obalno kraške regije, drugi pa priprava ključnega strateškega razvojnega dokumenta regije, ki naj bi nastal do konca prihodnjega leta v sodelovanju vseh deležnikov ESS – gre za usmeritve in potrebe regije do leta 2050.

»Mislim, da smo župani tisti, ki bi nas moralo skrbeti za gospodarstvo« je dejal Bovški župan Valter Mlekuž, ki ga skrbi pomanjkanje kadrov, s katerim se na Bovškem srečujta podjetji TKK d.o.o. in MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o.. Briški župan, Franc Mužič pa je izpostavil pomanjkljivo sodelovanje in dogovarjanje županov na regijski ravni. Podžupan Mestne občine Nova Gorica, Sašo Kogovšek pa je v nagovoru zbranim izpostavil predvsem projekt skupne čezmejne ekonomske cone, kar bi omogočilo da se urbano območje razvija z enotnimi izhodišči. Ključen projekt, ki v regiji povezuje Univerzo, lokalne skupnosti in podjetja pa je Center zelenih tehnologij, ki ga podpira celotna Severnoprimorska regija. Poti novih priložnosti bo ponudil tudi projekt Makerspace, ki bo eden ključnih povezovalcev med izobraževanjem in malim podjetništvom.

Uspešni bomo le, če bo socialni dialog stekel! Da se bo glas gospodarstva bolje slišal.

Dogovor je možen, je pa potreben tudi trud. Cilj je, da se na koncu najde širok konsenz vseh strani, je bilo slišati med udeleženci foruma.

Fotogalerija

fleksibilen dialog

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalniravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti