Vavčer za digitalni marketing – ponovno odprt

Slovenski podjetniški sklad je dne 27.08.2021 ponovno odprl Javni poziv Vavčer za digitalni marketing.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 60 % oz. do spodaj navedenih maksimalnih zneskov za digitalni marketing.  

V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno trgovino in/ali rezervacijske platformo.

Upravičeni so stroški zunanjega izvajalca za:

  • nova spletna stran + testiranje – 500 EUR – 1.500 EUR subvencije
  • mobilna aplikacija + testiranje – 500 EUR – 2.000 EUR subvencije
  • lastna spletna trgovina – 500 EUR – 2.500 EUR subvencije
  • lastna rezervacijska platforma – 500 EUR -2.500 EUR subvencije.

Kdo lahko kandidira:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člen ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

Vloge se oddajajo izključno elektronsko. Za popolno vlogo se šteje: elektronski prijavni obrazec + izjava prijavitelja + zahtevane priloge (v kolikor se le-te zahtevajo pri posameznem vavčerju) Vloge se oddajajo preko e-portala: https://eportal.podjetniskisklad.si.

Informacije o postopku prijave za pridobitev vavčerja za digitalni marketing: so objavljene tudi na spletni strani DIH.

Za pridobitev vavčerja na področju digitalizacije, morajo biti izvajalci/strokovnjaki vpisani v razvid oz. katalog strokovnjakov, ki ga vodi DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/

Smernice, ki jih mora zunanji izvajalec oz. strokovnjak upoštevati na področju digitalizacije (spletne strani, spletne trgovine, ….), so objavljene na spletni strani DIH  https://dihslovenia.si/smernice/ in je pomembno, da je izvajalec s tem seznanjen .   

Javni poziv je objavljen na spletni stani SPS na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85 .

 

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti