Analize v sklopu projekta Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen di@log

fleksibilen dialog
fleksibilen dialog

Analize v sklopu projekta Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen di@log

Primorska gospodarska zbornica v sodelovanju s Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije in Obalno sindikalno organizacijo – KS 90 je v mesecu decembru 2020 pričela z izvajanjem projekta »Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG«, ki ga delno financira Evropski socialni sklad

Glavni cilj projekta je okrepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje v procesih sprejemanja in izvajanja zakonodaje, ki ureja trg dela, v povezavi z doseganjem cilja vse učeče se družbe (vseživljenjsko učenje). Poleg tega bo ključen poudarek projekta tudi na obravnavanju tematike »dela na domu«, ki se je v času trajanja epidemije izkazalo kot učinkovito orodje zoper širitev bolezni. Potrebno pa je ugotoviti njegovo dejansko učinkovitost v primerjavi s tradicionalno obliko izvajanja dela na delovnem mestu.

Projektni partnerji tako skušajo razviti inovativni model celostnega in integriranega naslavljanja problematike s pomočjo analiz stanja in dobrih praks v tujini, ki bodo osnova za pripravo aktivnosti krepitve kompetenc preko usposabljanj.

V nadaljevanju si lahko preberete opravljene analize v sklopu projekta.

Poročilo analize informiranosti in usposobljenosti sindikalnih predstavnikov za delo na domu

Poročilo o izvedbi analize slovenske zakonodaje, ki ureja področje dela od doma in dobrih praks pravnih podlag v tujini

Primerjava delovno pravne zakonodaje v Sloveniji in Italiji z namenom identificiranja dobrih praks

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti