Nov razpis za inovacije za leto 2021

razpis za inovacije

Primorska gospodarska zbornica nadaljuje s projektom “Podelitve priznanj najboljšim inovacijam v Obalno-kraški regiji za leto 2021”. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Primorske gospodarske zbornice oz. Obalno-kraške regije.

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2021.

Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska 2, 6000 Koper, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, ali na e-naslov naslov tina.lenardic@pgz-slo.sinajkasneje do 31. 5. 2021.

Dodatne  informacije:

Tel. št.: 05 66 258 32
e-pošta: tina.lenardic@pgz-slo.si

PRILOGE/DOKUMENTACIJA:

Razpis za inovacije Primorske gospodarske zbornice

Vzorec prijave
“Družbena inovacija”

Vzorec prijave
“Procesna inovacija”

Vzorec prijave
“Produktna inovacija”

Razpis za inovacije
ZAKAJ?

Pot do dneva inovativnosti

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti