Program „Ideas Powered for Business SME Fund“, je shema nepovratnih sredstev v skupni vrednosti 20 milijonov EUR, katere namen je evropskim malim in srednjim podjetjem (MSP) olajšati dostop do pravic intelektualne lastnine.

V okviru te sheme sta sofinancirani dve vrsti storitve, in sicer gre za delno povračilo stroškov storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan, storitev 1) in pristojbin za prijavo blagovnih znamk ali modelov na nacionalni, regionalni (Beneluks) in evropski ravni (storitev 2):

  • storitev 1: predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (IP scan), ki se izvaja le v nekaterih državah EU, npr. v Avstriji, Bolgariji, Latviji, Španiji, Nemčiji, na Hrvaškem, Češkem in Slovaškem (sofinanciranje v višini 75 % stroškov storitve v sodelujočih državah). Urad RS za intelektualno lastnino pri izvajanju tega ukrepa ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji izvaja to storitev brezplačno (storitev PRVA i).
  • storitev 2: osnovne pristojbine za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO (sofinanciranje v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine).

Vloge za povračilo stroškov se bodo začele zbirati 11. januarja 2021 v okviru prvega od petih časovnih okvirov za oddajo vlog, ki bodo na voljo v letu 2021.

Pogoji za oddajo vlog in druge pomembne informacije o skladu za pomoč MSP so objavljeni na spletni strani sklada za pomoč MSP.

Za informacije in pomoč glede prijave znamke in modela pokličite info točko Urada RS za intelektualno lastnino: (01) 620 31 01 ali pišite na sipo@uil-sipo.si.

Vir: UIL

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti