Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Piran v skupni višini 160.000 EUR in sicer z naslednjimi ukrepi:

  • subvencioniranje dela fiksnih obratovalnih stroškov, in sicer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in stroškov oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak, stroškov električne energije ter stroškov telekomunikacijskih storitev – v višini 100.000 EUR in
  • subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov – v višini 60.000 EUR.

Rok za predložitev vloge za dodelitev pomoči od dneva objave tega razpisa do vključno 1. 2. 2021 do 14. ure.

Več informacij na povezavi:

https://piran.si/objava/348734?fbclid=IwAR35ainJFHL2i3agYpJbLBG90p0ty52YUJzpuLUP-KENV248hQQ-241yGGk

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti