Slovenski podjetniški sklad je v Ur. Listu RS št. 139/2020 z dne 9.10.2020 objavil javni razpis P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020,2021. Namen produkta P7- 2 2020 COVID Mikrokrediti je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Na javni razpis za pridobitev mikrokredita lahko kandidirajo MSP (samostojni podjetniki, pravne osebe, socialna podjetja,  zadruge), ki imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Več informacij na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti