Sejem kot učinkovito komunikacijo orodje za pospeševanje prodaje

Podjetniški članek, št. 4.

Sejem je prostor in dogodek, ki je namenjen komuniciranju in stiku s kupci, zato so sejemske prireditve najbolj kompleksna oblika marketinga. Vsaka sejemska prireditev je drugačna. Razstavljavec na sejmu pričakuje predvsem stik s potencialnimi kupci. Pričakovanja podjetij, zlasti mikro in majhnih podjetij, so od prvega sejemskega nastopa običajno velika. Pogosto se majhna podjetja za sejemski nastop odločijo nenačrtovano, brez ustrezne priprave in izbire ustreznega sejma ter podobnih napak.

Motivi podjetij za nastop na sejmih so različni, največkrat pa so usmerjeni v iskanje novih kupcev, zastopnikov za prodajo njihovega blaga oziroma storitev, povečanje prodaje na že obstoječih trgih, vstop na nove trge, pridobivanje novih projektov, partnerstev in drugih pomembnih poslovnih informacij o stanju in trendih na določenem trgu. Sejemski nastopi so povezani z visokimi stroški, zato so sejmi primerni predvsem za podjetja, ki na določenem trgu načrtujejo dolgoročne poslovne odnose.

Priprava na sejme je dolgotrajen postopek, ki mora zajemati načrtovanje pred, med in po sejemske aktivnosti. Podjetje mora skrbno izbrati, katerega sejma se bo udeležilo, narediti mora marketinško-komunikacijski načrt sejma, urediti izvedbo postavitve sejemske stojnice, realizirati sejem, opraviti analizo sejemske udeležbe in izvajati posejemske aktivnosti (follow up).

Za uspešnost sejemskega nastopa so ključnega pomena konkretno postavljeni cilji podjetja, ki morajo biti merljivi in čim bolj usklajeni s cilji obiskovalcev sejma.

Podjejta si lahko za načrtovanje sejmov pomagajo s sejemskim vsevedom preko portala Izvozno okno: https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/sejmi/sejemski-vseved/ ter uporabo pripomočka v excelu – Pregled stroškov razstavnega prostora kot pomoč za kalkulacijo okvirne cene razstavnega prostora.

Mikro, mala in srednje velika podjetja lahko koristijo tudi finančne spodbude za nastop na sejemskih prireditvah. V ta namen so preko Slovenskega podjetniškega sklada na voljo vavčerji, ki so namenjeni skupinskim sejemskih predstavitvam slovenskega gospodarstva (trenutno so sicer pozivi za sofinanciranje preko vavčerjev zaprti).

Skupinske sejemske predstavitve so objavljene na spletnem portalu Izvozno okno na povezavi: https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/sejmi/. Preko javne agencije SPIRIT lahko podjetja kandidirajo tudi na javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. Javni razpis je dosegljiv na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/310.

Digitalizacija spreminja dogajanja in komunikacijo tudi na področju sejmov, razstav, B2B konferenc. Razvoj digitalnih platform podjetjem in potrošnikom ponuja virtualne sejme in virtualne showroome, na katerih podjetje, ki razstavlja na virtualni stojnici, vzpostavi stike z razstavljavci in obiskovalci iz drugih držav preko interneta. Virtualni sejmi niso primerni za vsako kategorijo izdelkov ali storitev. Podjetja lahko sodelujejo na virtualnih sejmih, preko katerih razstavljajo v okviru virtualne sejemske stojnice, vzpostavijo interakcijo ter si izmenjajo informacije z obiskovalci preko različnih digitalnih kanalov (video predstavitve, konference, predstavitve novosti, klepeti v živo s potencialnimi kupci, …).

Eden izmed takih dogodkov je AHK Industrial Suppliers Forum 2020, ki bo potekal 19. novembra 2020 kot največji evropski virtualni sejem dobaviteljev. Organizira ga mreža nemških zunanje gospodarskih zbornic (AHK). Podjetjem pa omogoča, da se pokažejo na nemškem trgu in vzpostavijo ali poglobijo poslovne stike.

Več informacij o tem dogodku je dostopnih na povezavi: https://slowenien.ahk.de/sl/prireditve/dogodki-podrobno/ahk-industrial-suppliers-forum-2020-2.

Članek pripravila:

Marija Rogan Šik, svetovalka SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

Viri:

– Učinkovit nastop na sejmu, mag. Vinko Zupančič, GZS, Območna zbornica Maribor, 2005

– Portal Izvozno okno, www.izvoznookno.si, SPIRIT Slovenija, javna agencija 2008 – 2020

– Portal SPIRIT Slovenija, javna agencija 2008 – 2020, www.spiritslovenia.si

– ABECEDA fenomenalnega sejemskega nastopa, LOPIS, mag. Bojan Kranjc

– Pomen sejmov v digitalni dobi, magistrsko delo, Nina Buh, Ljubljana 2019

– Portal AHK, https://slowenien.ahk.de

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT, javna agencija.

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti