INFORMATOR PGZ V KRIZNIH RAZMERAH 6.4.2020

primorska gospodarska zbornica

Današnje informacije povezane z dogajanjem v kriznem obdobju zaradi korone virusa.

Ministrstvo za pravosodje sporoča, da od danes ureja storitve Sprejemna pisarna Ministrstva za pravosodje na naslednji način:

 • oddaja zahtev za nadoverjanje mednarodnih listin – stranke napotujemo k pošiljanju zahtev po pošti,
 • oddaja različnih vlog, zahtevkov, drugih dokumentov fizičnih in pravnih oseb stranke napotujemo k posredovanju omenjenih dokumentov po redni pošti ali na elektronski način, če pa ima vložnik možnost izbire, predlagamo, da se odloči za  elektronsko pot,
 • stranke lahko zahtevke za posredovanje podatkov iz kazenskopravnih evidenc preko portala eUprava posredujejo tudi brez uporabe e-identitete (digitalnega potrdila ali smsPASS)
 • nudenje splošnih informacij strankam
 • stranke lahko za pridobitev splošnih informacij pokličejo na telefonsko številko 01 369 53 42, preko katere bodo preusmerjene na zaposlenega, ki bo podal potrebne informacije.

Delo na Upravnih enotah

Ministrstvo za javno upravo je včeraj sprejelo sklep, da skladno z vladnimi uredbami med nujne naloge Upravnih enot lahko med drugimi štejemo tudi:

 • odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega pripomočka ipd.);
 • izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov, javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne gospodarske službe, javna pooblastila;
 • izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

Danes je na različnih vladnih spletnih straneh veliko različnih informacij o tem, katere ukrepe lahko katero podjetje uporablja. Zato vam v povezavi prilagam uradno razpredelnico, ki jo je je pripravil FURS.

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/Preglednica-ukrepov-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene.pdf

Priporočam vam, da za vsa podrobna vprašanja, povezana z delovno-pravno zakonodajo, pogledate na naslednjo povezavo: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja/Va%C5%A1a-vpra%C5%A1anja-in-odgovori . Če ne boste našli odgovora na katero od vaših dilem, potem nas kontaktirajte. Poskrbeli bomo, da boste do odgovora prišli v najkrajšem možnem času.

Najemnine:

Uradno stališče Gospodarske zbornice Slovenije o najemninah je naslednje: v času krize, na katero najemodajalec ni imel vpliva (vojna, epidemije, itd.), zagovarjamo znižanje najemnin in odlog plačila, ne pa oprostitve v celoti. V tem smislu priporočamo čim hitrejši dogovor med najemodajalci in najemniki v smislu porazdelitve rizika, saj ukrepi ne morejo veljati za nazaj.

 • Ob koncu še vabilo na webinar, ki bo jutri, 7. aprila 2020 s pričetkom ob 15. uri. Ekipa Deloitte in Deloitte Legal bo odgovarjala na vprašanja, povezana z ukrepi po Zakonu o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
  Poseben poudarek bo na:
  • Kateri izmed zakonov se bodo uporabljali za posamezna časovna obdobja?
  • Kdo so upravičeni delodajalci?
  • Katere pogoje morajo izpolnjevati delodajalci, da se jih smatra kot upravičene delodajalce?
  • Kateri so pogoji, ki jih bo potrebno izpolnjevati do konca leta 2020, da ne potrebno vračati prejetih povračil in oprostitev?
  • Kako bo predvidoma potekal nadzor nad izpolnjevanjem pogojev?

               Na webinar se lahko prijavite na spletni strani GZS.

Lepo vas pozdravljam in vam napovedujem, da vam bom jutri posredoval več informacij glede osnovnih smernic za pripravo drugega svežnja zakonodaje, vezane na zagotavljanje likvidnosti gospodarstva.

Robert Rakar

direktor

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti