NAVODILA GLEDE POVRAČIL NADOMESTIL PLAČE DELAVCEV NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO IZ POSLOVNIH RAZLOGOV

primorska gospodarska zbornica

Danes nekaj več o delovno pravni zakonodaji in v tem sporočilu predvsem o vlogah za povračilo nadomestila za vaše zaposlene, ki so bili na čakanju.

Vloge za povračilo nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo, je možno oddati na povezavi:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

* Da bo naše delo za informiranje delodajalcev lažje, vam spodaj pošiljamo podatke, ki naj si jih delodajalci pripravijo pred izpolnjevanjem e-vloge.

** Vloge je možno oddajati samo elektronsko.

*** V prilogah so priložena tudi celotna navodila za oddajo vloge in tudi tabela, v katero vnesejo seznam delavcev, ki jih bodo vključili v ta ukrep.

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec delodajalca (ime in priimek):

Priloga : seznam delavcev, na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov

Za morebitne dodatne informacije nas kontaktirajte.

1 April 2020

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti