Spremembe javnih pozivov za pridobitev vavčerjev

V Ur. Listu št. 21/2020 z dne 13.3.2020 so bile objavljene spremembe javnih pozivov za vavčerje.

Zaradi izrednih razmer in izvajanju ukrepov, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa, Slovenski podjetniški sklad začasno spreminja pogoje 11 javnih pozivov in sicer:

· Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019,

· Vavčer za patente, modele, znamke, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019,

· Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,

· Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,

· Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,

· Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 54/2019 z dne 06.09.2019,

· Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 24/2019 z dne 12.04.2019,

· Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 32/2019 z dne 17.05.2019,

· Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 61/2019 z dne 11.10.2019,

· Vavčer za prenos lastništva, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 69/2019 z dne 22.11.2019,

· Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 7/2020 z dne 31.01.2020.

·         točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

·         točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev

Spremeni se:

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom.

Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.

Več informacij: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020021.pdf  (Druge objave)

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti