Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020

SPIRIT, javna agencija je v petek, 28. februarja 2020 v Ur. Listu RS; št. 21/2020 objavila javni Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020.

Predmet razpisa je izbor najboljših 35 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 35 najbolje ocenjenih. Prijavitelj mora biti uradno registriran poslovni subjekt v Republiki Sloveniji, v obliki gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo.

Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru od 1.1.2019 do najmanj en dan pred oddajo vloge  in še ni sodeloval v natečaju za podjetnice začetnice v letu 2019.

Prijavitelj oziroma zakoniti zastopnik prijavitelja mora imeti potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva, ki ga bo v obdobju med 1.3.2020 do 31.5.2020 izvajala ena od SPOT točk.

Seznam s termini in lokacijami usposabljanj je objavljen na spletni strani podjetniški portal:www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslovna-tocka/usposabljanja-abc-podjetnistva

Vsi podjetniki začetniki, potencialni podjetniki in podjetniki ste vabljeni, da se udeležite usposabljanj »ABC PODJETNIŠTVA«, ki bodo potekala v Goriški regiji.

Namen usposabljanja je opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah, katerim bo ponujena tudi možnost kandidiranja za finančne spodbude.

Več informacij o prijavi in program usposabljanja najdete v VABILU.

Okvirna višina sredstev znaša 105.000 EUR.

Rok za prijavo: Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti