Javni razpis P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. Listu RS, št. 10/2020 , dne 21.2.2020 objavil javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2020.

Razpis je namenjen mladim inovativnim podjetje, ki bodo izpolnjevalo pogoje razpisa in bodo lahko prejela največ do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 10.000 EUR, 2. tranša 12.000 EUR in 3. tranša 32.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg).

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2019 do vključno 15.03.2020, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

•  razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,

•  ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani,

•  so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije,

•  se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Rok za prijavo je 20.4.2020.

Več o razpisu preberite na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=104

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti