S pomočjo EEN mreže do novega posla

Enterprise Europe Network (EEN) predstavlja največjo mrežo v Evropski uniji na področju nudenja in podpore podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom ter drugim poslovnim subjektom na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja, inovacij, prenosa znanja in tehnologij ter sodelovanja v programih EU. Storitve EEN mreže so za podjetnike brezplačne.

EEN mrežo je v podporo majhnim in srednje velikim podjetjem ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije leta 2008. Svoje storitve in podporo nudi v 650 centrih v več kot 65 evropskih in neevropskih državah in s približno 4.000 izkušenimi strokovnjaki. Preko te mreže so  strokovnjaki pomagali že 2,6 milijona mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri inovacijah, vstopu in rasti na mednarodnih trgih.

V Sloveniji EEN mrežo sestavlja konzorcij sedmih partnerjev in sicer Institut “Jožef Stefan”, Univerza v Mariboru, Gospodarska zbornica Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Mariborska razvojna agencija, Univerza na Primorskem ter Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija.

V okviru podpore na področju internacionalizacije mikro, malih in srednje velikih podjetij EEN mreža nudi pomoč pri iskanju primernih poslovnih partnerjev preko Borze mednarodnega poslovnega sodelovanja, možnost objave lastne ponudbe ali povpraševanja za poslovno sodelovanje v podatkovni bazi EEN. Prav tako se lahko podjetja preko EEN mreže udeležijo mednarodnih kooperacijskih srečanj in misij, ki so odlična priložnost za navezavo stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji. Mreža nudi tudi svetovalne storitve glede tržnih priložnosti in praktične nasvete za poslovanje v drugih državah in ciljnih trgih. Podjetniki lahko dobijo brezplačne informacije o zakonodaji in standardih EU ter nasvete v zvezi z zaščito in komercializacijo intelektualne lastnine.

Na področju inovacij lahko podjetja v okviru EEN mreže dobijo pomoč pri razvoju novih izdelkov, upravljanju z inovacijami, iskanju novih partnerjev, financiranju raziskovalno-razvojnih projektov, ter tehnoloških izboljšavah.

Strokovnjaki EEN mreže podjetjem nudijo tudi informacije in nasvete o tveganem kapitalu in posojilih, preko B2B sestankov podjetja povežejo z vlagatelji, poslovnimi angeli, tveganim kapitalom in bankami.

Informacije o finančnih spodbudah preko javnih razpisov in javnih pozivov v okviru slovenskih državnih institucij ter druge informacije s področja poslovanja ter podjetništva so podjetnikom brezplačno na voljo na točki SPOT svetovanje.

V okviru SPOT svetovanje Obalno – kraške regije smo vzpostavili tesnejše sodelovanje z konzorcijskim partnerjem EEN mreže v naši regiji, to je Univerzo na Primorskem, Centrom za razvoj in prenos znanja. Prepričani smo, da lahko na tak način nudimo celovitejšo in učinkovitejšo podporo podjetjem.

Podjetja, ki izkažejo interes po določeni storitvi oziroma sami zaznamo, da bi jim lahko storitve koristile pri razvoju podjetja, jih kontaktiramo in se dogovorimo za osebni obisk. Obisk izvedemo skupaj svetovalci iz Centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem in svetovalka SPOT svetovanje Obalno-kraške regije. V okviru razgovora v podjetju zaznamo in analiziramo potrebe podjetnika, kar je podlaga, da svetovalci Centra za razvoj in prenos znanja in svetovalka SPOT Svetovanje Obalno – kraške regije vsak v okviru svojih pristojnosti in možnosti pripravimo predlog storitev, ki so podjetniku na voljo. Podjetniku v nadaljnjem procesu pomagamo pri implementaciji teh storitev in ga spremljamo pri realizaciji zastavljenega načrta.

Podjetniki so tak način podpore in sodelovanja med institucijami ocenili kot dobro in učinkovito. Podjetnikom svetujemo, da v čim večji meri izkoristijo storitve EEN mreže in drugih subjektov podpornega okolja.

Pripravila:

Marija Rogan Šik, Primorska gospodarska zbornica

svetovalka SPOT svetovanje Obalno – kraške regije

Viri:

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti