Vesta

Vesta
Vesta

Več kot 14 milijonov družinskih podjetij v Evropi ustvarja 50% BDP in 60 milijonov delovnih mest. V času krize družinska podjetja igrajo pomembno socialnoekonomsko vlogo na področju zaposlovanja in pivotalno vlogo za njegovo rast.

Kljub tej pomembni družbeno- ekonomski vlogi, je v sedanjem času zelo malo pobud oblikovanih za posebne potrebe družinskih podjetij, katerih konkurenčnost spodjedajo različni izzivi, kar je še posebej opazno v  mikro in malih družinskih podjetjih:

 • izzivi, ki se nanašajo na modele upravljanja in vodenja;
 • nadgradnja kompetenc na področjih vodenja in poslovna administracija;
 • digitalizacija procesov in sposobnost družinskih podjetji, da se preusmerijo na digitalno podjetništvo;
 • internacionalizacija in globalizacija.

Cilji

Cilj VESTE je prispevati k rasti in konkurenčnosti družinskih podjetij, da bi lahko še naprej imele ključno vlogo socialnega blažilca in ekonomskega motorja rasti s pomočjo razvoja inovativnih operacijskih orodij in izobraževalnih sredstev. Projekt VESTA bo ustvaril:

 • VESTA izobraževalno platformo odprtega tipa (Open Educational Platform);
 • operativna orodja v podporo družinskim podjetjem;
 • inovativna usposabljanja posebej oblikovana in ciljana na družinska podjetja.

Prihajamo izobraževalnega sistema, iz sistema poklicnega usposabljanja (tako formalnega, kakor tudi neformalnega) ter podpiramo razvoj podjetništva, družinskih podjetij in tretjega sektorja.

Pot

Šest korakov:

 1. opredelitev posebnosti družinskega podjetništva in izzivov s katerimi se srečujejo na evropski ravni;
 2. razvoj orodja in izobraževalnih tečajev za managerje v družinskih podjetjih;
 3. testiranje izdelkov;
 4. potrditev izdelkov;
 5. distribucija izdelkov preko platforme OER (Open Educational Resources);
 6. širjenje rezultatov iz VESTE.

V okviru projekta VESTA bomo razvili in omogočili brezplačno inovativno usposabljanje, orodja in učne rešitve, da bi okrepili konkurenčnost družinskih podjetij z izboljšanjem njihovih podjetniških veščin.

Več o projektu:

Uradna spletna stran projekta
Facebook

VESTA je projekt, ki ga sofinancira program Erasmus + Evropske komisije, Ključni ukrep 2, Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter vključuje 6 partnerjev iz petih držav (Belgije, Nemčije, Italije, Slovenije in Španije).

Partnerji

vesta partnerji