Susgrape

SUSGRAPE – SUStainable GRAPEvine
 
Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na slovensko-italijanskem čezmejnem območju
 
Namen projekta SUSGRAPE je zmanjšanje vnosa kemičnih snovi in izpustov CO2 v vinogradih s pomočjo IKT rešitev. Predmet preučevanja je tudi razvoj novih biopesticidov.
 
Projekt SUSGRAPE ponuja slovenskim in italijanskim vinogradnikom podporo pri zmanjševanju vpliva kmetijstva na okolje ter pri pridelavi kakovostnega pridelka ob sočasnem zniževanju stroškov obdelave vinogradov.
 
Glavna področja projekta SUSGRAPE, financiranega s sredstvi Programa Interreg V-A Italia – Slovenija 2014-2020, ki dopolnjuje in združuje različna znanja z namenom doseganja skupnega cilja, so: napovedni modeli za bolezni, za peronosporo in oidij, v lokalnih mikroklimah; stalno agrometeorološko spremljanje in proučevanje mikroorganizmov na vinski trti z namenom razvoja bioloških sredstev za boj proti boleznim.
 
Projekt koordinira Area Science Park, nacionalna raziskovalna ustanova in znanstveni ter tehnološki park iz Trsta, partnerstvo pa sestavljajo Primo Principio, start-up podjetje na področju IKT, Primorska gospodarska zbornica iz Kopra, največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstvenikov in podjetnikov v regiji, Univerza na Primorskem, z znanjem s področja kmetijstva in mikrobiologije, Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie – ICGEB, ki koordinira aktivnosti mikrobioloških raziskav, 18 specializiranih pridelovalcev, vključenih v konzorcij Consorzio Tutela Vini Collio, in Vinakoper, slovensko vinogradniško-vinarsko podjetje z dolgoletno tradicijo z več kot 500 hektarji pridelovalnih površin. S projektom SUSGRAPE je bila vzpostavljena stabilna čezmejna slovensko-italijanska mreža znanstveno-tehnološkega sodelovanja na področju vinogradništva in vinarstva, v kateri je še prostor za nove partnerje.
 
Osnovna ideja je povezovanje vinogradniško-vinarskega področja z digitalnimi tehnologijami preko razvoja sistema za podporo pri odločanju (SZPO) za upravljanje z vinogradi, namenjenega optimizaciji integriranega varstva pred boleznimi, peronospori in oidiju, ter zmanjševanju pogostosti namakanja.
 
SZPO je sestavljen iz sistema za spremljanje stanja okolja, povezanega z dvema integriranima napovednima modeloma v okviru ustrezne programske opreme.
 
Sistem za spremljanje stanja okolja vključuje meritve parametrov, povezanih s podnebjem, tlemi in rastlino, kot so: temperatura in vlažnost zraka, dežemer, zračni tlak, hitrost in smer vetra, temperatura in vlaga tal, ter omočenost listov.
 
Napovedna modela sta bila razvita s pomočjo obstoječih napovednih modelov v znanstveni literaturi. Oba modela sta bila pretvorjena v računalniški jezik in naložena na platformo WiForWine® podjetja Primo Principio.
 
V vinogradih je bilo nameščenih 42 postaj: 18 na območju italijanskih Brd/Collio in 24 v Slovenski Istri; postaje so razporejene tako, da pokrivajo raznolika mikroklimatska območja na obeh območjih. Postaje so energetsko samooskrbne in povezane z osrednjim strežnikom s tehnologijo 4G.
 
Podatki iz agrometeoroloških postaj in verjetnostni pokazatelji napovednih modelov omogočajo vinogradniku  pregled nad številnimi pomembnimi parametri iz lokalnih območji, na osnovi katerih lahko sprejema ustreznejše odločitve za izvedbo ukrepov varstva rastlin in namakanja vinogradov. Uporabniku prijazen prikaz navedenih podatkov na kateri koli digitalni napravi s povezavo na splet omogoča hitro in enostavno pregledovanje podatkov.
 
V dveh rastnih dobah, 2018/2019 in 2019/2020, vinogradniki, agronomi in enologi iz Consorzia Collio in Vinakoper preizkušajo napovedne modele v pilotnih vinogradih, ki se nahajajo v bližini agrometeoroloških postaj. Cilj te aktivnosti je prilagajanje modelov na morfološke in klimatske značilnosti obeh vključenih geografskih območij (italijanskih Brd/Collio in Slovenske Istre) kot tudi krepitev čezmejne uporabe omenjenih modelov, z možnostjo testiranja na območju Goriških Brdih v Sloveniji in severozahodni italijanski jadranski obali.
 
S potrjenimi modeli in spremljanjem stanja na terenu bo SUSGRAPE prispeval k naslednjimi prednostnimi pridelave: racionalizacija ukrepov varstva rastlin in posledično nižji stroški za  fungicide, optimizacija namakanja in gnojenja, prihranek pri številu delovnih ur in izboljšana učinkovitost dela.
 
Dodatni element v projektu SUSGRAPE predstavlja sodelovanje med ICGEB in Univerzo na Primorskem pri analizi potenciala uporabe mikrobiologije v kmetijstvu. Raziskovalci namreč proučujejo mikrobiom trsov v obeh geografskih območjih z namenom identifikacije in izolacije mikroorganizmov z antagonističnim delovanjem na razvoj glivičnih bolezni. Cilj raziskav je razvoj sredstev za varstvo rastlin biološkega izvora, tako imenovanih biopesticidov.
 
V okviru projekta SUSGRAPE sta organizirana tudi 2 sklopa izobraževanj, namenjena študentom in dijakom. Prvi sklop izobraževanj za dijake in študente agronomije bo namenjen agronomskim napovednim modelom in tehnologiji spremljanja razmer v okolju, drugi sklop  namenjen študentom bioloških in biotehnoloških smeri pa bo osnovan na osnovi najnovejših raziskav mikrobioma.
 
Namen projekta SUSGRAPE je torej pokazati vinogradnikom, da je z investiranjem v ustrezne tehnologije in s pridobivanjem novih izkušenj mogoče doseči odlične rezultate. Postavljeni bodo temelji za nadaljnje širjenje IoT tehnologije (Internet stvari oziroma v tem primeru »rastlin«) v vinogradništvu, katerega uspeh bo odvisen od ekonomske vzdržnosti in vlaganja vinogradnikov.

Susgrape