Spin

spin

Program vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE SPIN 2019 – 2022.

Aktivnosti programa

Aktivnosti programa so prilagojene glede na POTREBE ZAPOSLENIH in POTREBE DELODAJALCEV. Vključuje vseživljenjsko karierno orientacijo zaposlenim v primeru, da so:

(*) zaposleni, ki zaradi kadrovskih, organizacijskih in tehnoloških sprememb poslovnega procesa potrebujejo znanja/kompetence in karierni razvoj glede na potrebe zaposlitve na novih delovnih mestih oz. za ohranitve zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog,

(*) zaposleni:
* za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece
* v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca;
* v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo
postalo nepotrebno.

I. sklop aktivnosti: Razvoj kariere - profiliranje in vodenje kariernega razvoja po metodologiji individualnih kariernih

Izvedba aktivnosti v obsegu 14 ur je za udeležence popolnoma brezplačna. Po zaključenem prvem sklopu se lahko udeleženec vključi v nadaljnja sofinancirana usposabljanja.

II. sklop: Izvedba usposabljanj

Izvedba usposabljanj za razvoj:

  • SOCIALNIH KOMPETENC
  • DIGITALNIH KOMPETENC
  • TEHNIČNIH KOMPETENC in drugih vsebin.

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati SPIN Znanja in kompetenc S$ – ZKR

– Trajanje projekta maj 2019 do junij 2022.
– Vključitev 1600 oseb v aktivnosti razvoja kariere in oblikovanje individualnih kariernih načrtov (IKN).
– Vključitev 1280 oseb v aktivnosti razvoja kompetenc (16-100 ur usposabljanja).
– 400 oseb z ohranjenimi/novimi zaposlitvami (vsako partnerstvo po 400).

Za zaposlene

BREZPLAČNA podpora pri načrtovanju nadaljnjega razvoja kariere in kompetenc s celovitim pristopom. Karierni razvoj ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE ali bolj učinkovit nastop na trgu dela.

KARIERNA ASISTENCA z mentorstvom, mreženjem, uporabo orodij in pripravo individualnega kariernega načrta.

Za delodajalce

Sodelovanje in podpora pri načrtovanju razvoja kompetenc delavcev na specifičnih delovnih mestih (organizacijske/tehnološke spremembe poslovnega procesa, potreba po DODATNIH ZNANJIH in KOMPETENCAH).

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada.

SPIN
Spin