The school business alliance for the digital economy

Vesta
scbade

2019 – 2021: Dvoletni mednarodni projekt KA2 Erasmus (2019-1-UK01-KA201-061379)

Partnerji

Vodilni partner:

  • ASTON UNIVERSITY – United Kingdom – BIRMINGHAM     

Ostali partnerji:

  • Working with Europe/Treballant amb Europa Associació – Spain – Banyoles
  • Srednja tehniška sola Koper – Scuola media tecnica di Capodistria – Slovenija – Koper
  • Primorska Gospodarska Zbornica – Slovenija – Koper
  • CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF STARA ZAGORA – BULGARIA – Stara Zagora
  • Targovska gimnazia Knyaz Simeon Tarnovski – BULGARIA – Stara Zagora
  • SABA – The Republic of North Macedonia – Skopje
  • Regional enterprise support center – The Republic of North Macedonia – Skopje
  • ANKARA ESNAF ve SANATKARLARI ODALARI BIRLIGI. – Turkey – Ankara
  • ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI – Turkey  – Ankara

Cilj projekta

Cilj projekta je vzpostaviti (lokalno in regionalno) trajne povezave (infrastrukture) med šolami in podjetji, ki jih lahko uporabimo in so nam na voljo ko želimo dijake vključevati v učenje podjetništva v resničnem svetu, izven šole. Pristojne zbornice naj bi pri tem igrale ključno vlogo.

Namen je torej z izmenjavo izkušenj in znanj med vsemi partnerji in partnerskimi državami projekta  poiskati skupni model za vzpostaviti trajna partnerstva med šolami in podjetji s pomočjo gospodarskih zbornic v vsaki državi in spodbujanje podjetnosti med dijaki in učitelji. Šole in učitelji so izzvani, da ustvarijo potrebne sisteme podjetniškega sodelovanja z lokalno skupnostjo.

Gospodarske zbornice imajo odlično poslovno in podjetniško mrežo partnerjev in naj bi kot take spodbujale podjetniško učenje in miselnost v družbi na splošno, zlasti med mladimi.

Predvideni rezultati

V OKVIRU PROJEKTA BODO NASTALI ŠTIRJE REZULTATI:

1 – PRISTOJNE ZBORNICE KOT VZPODBUJEVALCI PRIDOBIVANJA PODJETNIŠKIH ZNANJ V ŠOLAH (smernice)

2 – PODJETNIŠKO UČENJE DIJAKOV – V PRAKSI

3 – ZDAJ ZMOREMO! VIDEO Gradivo

4 – DOKUMENT: PRIPOROČILA OBLIKOVALCEM POLITIK: ZAKAJ SO STALNA PARTNERSTVA ŠOL IN PODJETIJ  EDINA POT ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

Trajanje projekta

Projekt bo potekal od 1.11.2019 do 31.10.2021. V tem času so predvidena štiri partnerska srečanja in mobilnost učiteljev  v juniju 2020. V projektu bodo aktivno bodo sodelovali tudi dijaki. V septembru 2021 bomo rezultate projekta na predstavitvenem dogodku predstavili tudi širši javnosti.