Aktualne finančne podpore TMS EURES

Podpore za spodbujanje mobilnosti delovne sile v Evropi. Finančne podpore Targeted mobility scheme (TMS) delujejo z namenom spodbujanja mobilnosti delovne sile in trajnostnega zaposlovanja z zanesljivimi delovnimi pogoji med državami EU, … Read more

Javno povabilo Zelena delovna mesta 2022

Zavod RS za zaposlovanje je dne 19.08.2022 objavil Javno povabilo Zelena delovna mesta 2022 .  Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Mesečna subvencija … Read more

Pojasnila glede legalizacije objektov

GZ-1 omogoča posebne postopke legalizacije ali posebne postopke pridobivanja uporabnega dovoljenja ali domneve o izdanem gradbenem oziroma uporabnem dovoljenju za objekt, del objekta, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta. Ureditev pravnega … Read more