Javni razpis P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 163/2021 z dne 15.10.2021 in na svoji spletni strani objavil Javni razpis P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti.  Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani … Read more

Javni poziv – Vavčer za certifikate kakovosti

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 163/2021 z dne 15.10.2021 objavil Javni poziv – Vavčer za certifikate kakovosti. Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in … Read more

Uredite podatke o elektronskem naslovu v Poslovnem registru Slovenije pri AJPES-u

Gospodarske družbe morajo v Poslovnem registru Slovenije (PRS) urediti podatke o elektronskem naslovu družbe. Podatek o elektronskem naslovu je po novem podatek, ki mora biti obvezno vpisan v PRS in s tem tudi javno dostopen podatek.  Za novoustanovljene družbe se podatek o elektronskem naslovu vpiše ob registraciji podjetja, za obstoječe družbe pa je po Zakonu … Read more

Objavljen 3. razpis PONI

Regionalni razvojni center Koper je objavil 3. razpis programa PONI – PODJETNO NAD IZZIVE Obalno-kraške regije.   Rok za oddajo vloge je 17. 11. 2021. Predstavitev razpisa bo potekala v četrtek, 4. 11. 2021 predvidoma ob 10.00 preko spletne aplikacije Zoom. Vsi zainteresirani za udeležbo na predstavitvi se lahko prijavijo na elektronsko pošto tina.matekovic@rrc-kp.si. Povezavo do … Read more

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

V Ur. l. RS, št. 162/2021 z dne 08.10.2021 je bil objavljen javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, … Read more

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

V Ur. l. RS, št. 162/2021 z dne 08.10.2021 je bil objavljen Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega  izvajalca/strokovnjaka izbranega usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov. Katalog strokovnjakov vodi … Read more

Delovno razmerje in druge oblike dela

SPOT

Podjetniški članek, št. 4 Poleg delovnega razmerja poznamo še druge možne zakonske oblike dela, v okviru katerih je možno opravljati določena dela in storitve. Pri izbiri pravne podlage za delo oziroma izvajanje dejavnosti je potrebno upoštevati naravo dela oziroma dejavnosti ter specifične pogoje za opravljanje določenega dela oziroma dejavnosti. Delo se mora opravljati v obliki … Read more

Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je dne 30.9.2021 objavila Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala ”Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v … Read more

SEE MEET Slovenia 2021 – Vabilo na individualna B2B srečanja med slovenskimi in tujimi podjetji, 20. in 21. oktober 2021

SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji organizira spletna individualna B2B srečanja med slovenskimi in tujimi podjetij – SEE MEET 2021, ki bodo potekala 20. in 21. oktobra 2021. SEE MEET Slovenia 2021 je mednarodni forum, ki ponuja edinstveno priložnost za iskanje novih poslovnih partnerstev za mala in srednje velika podjetja iz različnih poslovnih sektorjev. Podjetjem … Read more