Javni poziv za »sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2«

SPIRIT Slovenija najavlja, da bo predvidoma v ponedeljek 12. 4. 2021 po 13. uri odprla prijavni obrazec za oddajo vloge na Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2. Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa “Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija”, v katerega se bo … Read more

P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne

Slovenski podjetniški sklad je dne 02.04.2021 v Uradnem listu RS št. 51/2021  objavil javni razpis P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne. Garancije so tudi letos namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, … Read more

Mednarodni virtualni poslovni B2B dogodek

V okviru slovenskega predsedovanja EU makro-regionalni strategiji Jadranske in Jonske regije – EUSAIR: https://www.adriatic-ionian.eu/  ter v okviru 6. EUSAIR FORUM-a 2021, Center za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem, kot član mreže Enterprise Europe Network, organizira mednarodni virtualni poslovni B2B dogodek, ki bo potekal v torek, 11. 5. 2021, prek spletne mreženjske platforme: https://b2beusair-forum-2021.b2match.io/. … Read more

Javni razpis P7-3 2021 COVID mikrokrediti

V Ur. Listu RS, št. 44/2021 je bil objavljen javni razpis P7-3 COVIC mikrokrediti.  Namen produkta P7- 3 2021 COVID Mikrokrediti – je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem lociranim na ZAHODNI KOHEZIJSKI REGIJI ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Slovenski … Read more

ITM 2021 – Vabilo k udeležbi v izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2021 nadaljuje s štirinajsto generacijo izobraževanja Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management, ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation. K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja … Read more

Vaše mnenje šteje – izpolnite anketni vprašalnik o interesu za tuje trge!

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi v okviru priprave novega Programa za spodbujanje internacionalizacije in investicij pridobiti mnenje podjetij o perspektivnih tujih trgih, ki bodo osnova za izbor prednostnih trgov Slovenije na področju izvoza in investicij v obdobju do leta 2025. S ciljem pridobiti odziv čim širšega kroga podjetij so pripravili spletno anketo. Vljudno … Read more

Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj«

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javno povabilo podjetjem za sodelovanje na slovenskem paviljonu na svetovni razstavi EXPO DUBAJ 2020.   Podjetja lahko sodelujejo v okviru promocijskih paketov: a) PODJETNIŠKI PAKET je namenjen podjetjem, ki bodo na Expu s svojimi produkti in storitvami naslavljala končne kupce in razstavljala v Showroomu. Časovni okvir prisotnosti na svetovni razstavi … Read more

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Ministrstvo za infrastrukturo je v Ur. listu RS, št. 31/2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 milijonov evrov so na voljo za … Read more