RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V OBALNO-KRAŠKI STATISTIČNI REGIJI ZA LETO 2024

Razpis za Priznanja GZS za inovacije Primorske gospodarske zbornice (PGZ)

PGZ nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V OBALNO-KRAŠKI STATISTIČNI REGIJI ZA LETO 2024

1. Pogoji za prijavo inovacije

a. Prijavitelji

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja PGZ (občine Komen, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Koper, Ankaran, Izola, Piran)

b. Inovacija

Inovacije po tem pravilniku so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

• inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek, storitev ali organizacijo oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček ali koristno uporabo;
• inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka) ali je koristno uporabljena v družbene namene (družbene in socialne inovacije). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
• inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
• inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih
tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat.

c. Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa

Predlagatelji lahko v letu 2024 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2022 do 31. 3. 2024.

2. Kategorije inovacij

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

3. Kriteriji in priloge

Prijava na razpis mora vsebovati:

V celoti izpolnjen obrazec z osnovnimi informacijami o inovaciji, in vsebinskim delom prijave. Obrazec je dostopen na spletni povezavi PRIJAVNICA.

V spletnem obrazcu priložite priponke:
• podpisana izjava direktorja oziroma odgovorne osebe o pravilnosti podatkov
• podpisana izjava za dovoljenje za objavo v medijih (v kolikor objave dovoljujete)
• vsaj pet fotografij inovacije (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl).
video inovacije (v kolikor ga imate) če je prevelik, ga pošljite preko WE transfer na elektronsko pošto Robert.rakar@pgz-slo.si
• logotip podjetja
• fotografijo inovacijske ekipe oziroma inovatorjev (uporaba v marketinške namene)

Splošna določila za prijave

• Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno z razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
• Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
• Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
• O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor PGZ. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanje »Prebojna invencija«. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
• Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na podelitvi priznanj (prireditev) v organizaciji Primorske gospodarske zbornice
• Rok za oddajo prijav: najkasneje do 15. 4. 2024.

Dodatne informacije:
Primorska gospodarska zbornica
Robert Rakar, 070 615 527
E-pošta: robert.rakar@pgz-slo.si

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti

»ABC PODJETNIŠTVA«

KOMU SO NAMENJENA? Usposabljanje je namenjeno vsem potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom. Namen je opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti, s posebnim poudarkom na podjetnicah

Preberite več »