Dimenzije družinskega podjetništva: »Kaj je družinsko podjetje in kdaj govorimo o družinskem podjetju, na kaj moramo biti pozorni«

Kaj je družinsko podjetje in kdaj govorimo o družinskem podjetju, kakšne so njegove prednosti in slabosti? Družinsko podjetje pomeni, da so v ustanovljenem podjetju zaposleni večino družinski člani, če govorimo za manjša podjetja. Za večja podjetja (npr. kjer je cca 200 zaposlenih) pa podjetje opredelimo pod družinsko podjetništvo, če glavne funkcije podjetja zasedajo družinski člani.

Prenos tradicije in vrednot skozi generacije

V poslovnem svetu, kjer se dinamika hitro spreminja, družinska podjetja igrajo pomembno vlogo, združujoč preteklost in prihodnost pod eno streho. Pogled v svet družinskih podjetij prinaša razmislek o prednostih in slabostih, ki izhajajo iz tesno povezanih vezi med družinskimi člani na eni strani ter poslovnimi odločitvami na drugi.

Prednosti družinskega podjetja:

Tradicija in identiteta:

Družinska podjetja pogosto prenašajo tradicijo in vrednote skozi generacije. Ta povezanost z izvorom lahko služi kot temelj za močno identiteto podjetja in zaupanje strank.

Hitrejše Odločitve:

Ker družinski člani pogosto delijo skupno vizijo, so odločitve lahko sprejete hitreje. To omogoča podjetju, da se prilagaja spreminjajočim se razmeram na trgu z večjo agilnostjo.

Osebna povezava z zaposlenimi:

Družinski člani imajo pogosto bolj oseben odnos z zaposlenimi, kar lahko prispeva k pozitivni podjetniški kulturi in lojalnosti zaposlenih.

Dolgoročna vizija:

Družinska podjetja imajo pogosto bolj dolgoročno usmerjene strategije, saj se osredotočajo na gradnjo zapuščine in prenos podjetja na naslednjo generacijo.

Slabosti družinskega podjetja:

Razcep interesov:

Včasih se lahko pojavijo konflikti med družinskimi člani, ki imajo različne vizije za podjetje. Razcep interesov lahko vodi do notranjih napetosti in ovira rast.

Pomanjkanje profesionalnega upravljanja:

Družinska podjetja se včasih soočajo s pomanjkanjem strokovnega upravljanja. Prenos odgovornosti med družinskimi člani lahko otežuje implementacijo najboljših poslovnih praks.

Težave pri nasledstvu:

Proces izbire naslednika lahko privede do konfliktov in neenakosti med družinskimi člani, kar lahko vpliva na stabilnost podjetja.

Raznolikost Mnenj:

Pogosto družinska podjetja trpijo zaradi raznolikosti mnenj in idej, kar lahko ovira inovacije in prilagajanje hitrim spremembam na trgu.

Družinsko podjetništvo v Sloveniji

Slovenija velja za mlado državo, v kateri pri večjih družinskih podjetjih še ni prišlo do prenosa lastništva in vodenja na mlajše generacije, potomce. Medtem, ko pa pri manjših podjetjih (mikropodjetja), prihaja do prenosa lastništva (npr. Kosič, Tera, Žiher, Rikot itd.). O razvoju tega področja priča tudi prva organizirana konferenca na to temo, ki se je odvijala 13. junija 2013, katere ključne točke so bile sledeče:

»Kako ustrezno razmejiti odnos med dvema svetovoma- družinskim in poslovnim,

Kako usposobiti naslednike za uspešne vodje vašega družinskega podjetja,

Kako poskrbeti za dobro financiranje in rast podjetja,

Kako prenesti lastništvo družinskega podjetja na novo generacijo«

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEinsko_podjetni%C5%A1tvo)

 

Družinska podjetja predstavljajo edinstveno dinamiko, ki ima tako prednosti kot tudi slabosti. Ključno je, da se družinski člani zavedajo teh vidikov ter aktivno delajo na izgradnji trdnega temelja za uspešno podjetniško pot.

V Sloveniji imamo center za družinsko podjetništvo za katerega prilagam povezavo:

https://www.druzinskopodjetnistvo.si/ .

 

VIRI:

 

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti

»ABC PODJETNIŠTVA«

KOMU SO NAMENJENA? Usposabljanje je namenjeno vsem potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom. Namen je opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti, s posebnim poudarkom na podjetnicah

Preberite več »