Sodobni kadrovski izzivi: Svet odličnosti je svet, ki bo ustvarjal temelje za naš lepši jutri

Kader je prvi ambasador delodajalca, zato je pomembno, da je motiviran, zavzet in ima možnost za nenehen razvoj. Za ohranjanje konkurenčnosti vsake družbe so zagotovo zelo pomembni kadri. Podjetja pa na različne načine skrbijo za njihov strokovni razvoj, izobraževanje, osebnostno rast ter njihovo motivacijo.

 

Prav zaposleni predstavljajo za podjetje največjo dodano vrednost in glavni vir konkurenčne prednosti, saj se s svojim znanjem in veščinami lahko odzovejo na zahteve trga in s tem pripomorejo k večji produktivnosti, boljši kakovosti dela, večji gospodarnosti ter boljši organizaciji dela. Ohranjanje visoke stopnje motivacije kadra velja za enega ključnih izzivov, s katerimi se dandanes ukvarjajo v podjetjih. Največji motivator je odnos do zaposlenega, od zagotavljanja osebne rasti do njegove strokovne uveljavitve v krogu drugih zaposlenih in do razvoja njegovih osebnih kompetenc. Omenjene cilje je mogoče doseči po številnih poteh: s kontinuiranim vlaganjem v razvoj funkcionalnih znanj (strokovna izobraževanja); z razvojem vodstvenih kompetenc pri tistih, ki imajo vodstvene predispozicije; z osebnostnimi analizami in ciljanim vodenjem posameznih osebnostnih profilov; z vključevanjem v procese odločanja na vseh ravneh ter z vsakodnevnim učenjem zaposlenih v zvezi s prevzemanjem odgovornosti.

 

Z dobrimi kadri lahko torej premikamo meje mogočega. So gonilo razvoja in rasti. Zgodbo podjetja tako pišejo prav zaposleni. Med glavne izzive, s katerimi se danes spopadajo delodajalci na področju trga dela sodita predvsem iskanje in izbor dobrih/kvalitetnih kadrov. Veliko podjetij se je v zadnjih letih močno spremenilo: nove metode delovanja, nove organizacijske sestave, novi postopki vodenja, novi poslovni modeli, avtomatizacija ipd. Na področju privabljanja talentov ter iskanja in izbora kadrov pa, žal, še nismo naredili večjih premikov, četudi ta proces globalno doživlja korenite spremembe. Gre bodisi za tehnološke spremembe v smislu digitalizacije ali avtomatizacije samega procesa bodisi za vsebinske spremembe. Dejstvo je, da kar je na področju iskanja in izbora kadrov delovalo še pred leti, danes tako rekoč ne deluje več.

Ljudje so torej največji kapital, ki pa ga je potrebno upravljati. Pri tem gre za povezovanje interesov zaposlenih in interesov vodstva. Podjetja, ki imajo urejene kadrovske procese, so finančno uspešnejša, za uspešnost organizacije pa je bistvena motivacija delavcev.

 

Podjetja se v današnji tehnološko napredni družbi nenehno srečujejo tudi z dotokom novih znanj. Če želijo uspešno konkurirati na trgu, morajo neprestano slediti novostim, kar pomeni nujno prilagajanje in izobraževanje vseh zaposlenih. Le-ti bodo postali dober vir konkurenčne prednosti, če bodo uspešno vodeni, motivirani in usposobljeni. Pri tem je pomembno, da vodilni v podjetju prepoznajo, da je človeški kapital ključ do uspeha. Če vodstveni del zaposlenih ne bo podpiral in vlagal v aktivnosti na področju razvoja kadrov, aktivnosti ne bodo mogle biti izpeljane v praksi. Zagotoviti je treba tak sistem razvoja kadrov, ki bo ciljno usmerjen na način, da bo prispeval k stalnemu strokovnemu razvoju zaposlenih. Vlaganje v kadre pa nikakor ne obsega zgolj izobraževanja. Gre za kompleksen nabor prijemov, ki omogočajo zaposlenim poleg strokovne tudi osebno rast. Podjetja lahko posnemajo tehnologijo, ne morejo pa posnemati izobraženega, motiviranega usposobljenosti in fleksibilnega kadra. Vlaganje v zaposlene vsekakor pomeni naložbo za dolgoročno poslovno uspešnost podjetja in ne kratkoročni strošek. Zaposleni, ki bodo ostali v podjetju, bodo na daljši rok povrnili vložek v njihovo izobraževanje. Podjetju bodo omogočili napredek s prenosom znanja na druge.           Bodo bolj zavzeti in produktivni, manjša bo fluktuacija. Nova znanja in pozitivna energija pa bodo izboljšala odnose med zaposlenimi. Posameznik bo spremenil svoja omejena prepričanja v bolj spodbudna, kar bo povečalo njegovo učinkovitost. Gradil bo svojo poklicno samopodobo in samozaupanje, dopolnjeval svoje znanje in izmenjaval pozitivno prakso.

Filozofija upravljanja s človeškim kapitalom svetovno najuspešnejših podjetij, ki ji velja slediti je seveda preprosta: vložiti kar največ v svoje zaposlene in oni bodo vložili kar največ v podjetje. Vsem znane so prakse upravljanja človeških virov pri podjetju Google, kjer imajo zaposleni na razpolago skoraj tri hektare športnih površin, tri centre za wellness, notranjo površino za kotalkanje in igranje hokeja, zdravnika in zobozdravnika, frizerja, avtopralnico, čistilnico, brezplačen zajtrk, kosilo in malico ter številne masaže. Za uspešnim podjetjem torej vedno stojijo uspešni posamezniki, ki imajo znanje in kompetence, s katerimi podjetje popeljejo v konkurenčni vrh. Tudi zato  je vlaganje v razvoj kadrov na trgu delovne sile ključna naloga vodstvenega managementa. Raziskave kažejo, da podjetja, ki se s kadri ukvarjajo sistematično, vanje vlagajo in jih izobražujejo, ostajajo v vrhu, so konkurenčna, kujejo dobičke in  prinašajo dober  ugled. Danes potrebujemo znanje, ki bo uporabno jutri.

Če želimo postati magnet za dobre kadre in mlade talente, če želimo biti privlačen delodajalec, moramo kandidate postaviti v osrčje našega delovanja in razmišljanja, z namenom, da jim med procesom iskanja in izbiranja ponudimo edinstveno, nepozabno zaposlitveno izkušnjo.

 

VIRI:

https://www.finance.si/8947896/Kaj-zares-deluje-pri-iskanju-in-izboru-kadrov

https://www.optius.com/delodajalci/nasveti-za-upravljanje-s-kadri/zakaj-je-potrebno-vlagati-v-kadre/

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Kako%20se%20lotiti%20izziva%20pomanjkanja%20kadrov%20v%20va%C5%A1em%20podjetju.pdf?timestamp=1673003695978

https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/85646/kje-so-kadri-v-tujini

http://www.sops.si/wp-content/uploads/2014/02/Pomen-in-vloga-%C4%8Dlove%C5%A1kih-virov-v-organizaciji.pdf

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti

»ABC PODJETNIŠTVA«

KOMU SO NAMENJENA? Usposabljanje je namenjeno vsem potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom. Namen je opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti, s posebnim poudarkom na podjetnicah

Preberite več »