Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile v povezavi z obsežnimi poplavami

Sporočamo vam, da nudimo za vsa podjetja, ki imajo na prizadetih območjih poslovalnice oz. proizvodne obrate in so člani zbornice, storitev, izdajo potrdila, da je območje Republike Slovenije v obdobju od 4. 8. 2023 do 6. 8. 2023 zajelo močno deževje, ki je povzročilo obsežne poplave na različnih področjih Republike Slovenije. 

Potrdilo se izda na podlagi prejete popolne vloge, ki jo predloži zakoniti zastopnik podjetja in vsebuje naslednje podatke oz. dokazila:

  • podatki podjetja, člana gospodarske zbornice – naziv, naslov, matična in davčna številka, zakoniti zastopnik,
  • splošni opis okoliščin, zaradi katerih prosi za izdajo potrdila, ki naj vsebuje tudi navedbo podatkov o poslovnem partnerju in navedbo podatkov o pogodbi s poslovnim partnerjem (datum in kraj sklenitve pogodbe ter čas veljavnosti pogodbe),
  • dokaz, ki potrjuje, da je bila pogodbenemu partnerju notificirana-sporočena višja sila (npr. e-mail),
  • kopijo pogodbene klavzule oz. korespondenco med strankama, ki izkazuje, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja.
  • v katerem jeziku se izda potrdilo (angleščina ali slovenščina). 

Potrdilo izdaja oddelek Javnih listin GZS v Ljubljani, tako da vse zahteve v zvezi z izdajo potrdila s prilogami naslovite na e-naslov javnelistine@gzs.si.

Izdaja potrdila je brezplačna.  

Pravno obvestilo: Opozarjamo, da potrdilo potrjuje le obstoj uradno izpričanih okoliščin, ki lahko utemeljujejo obstoj višje sile, t.j. okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti ali odvrniti, kot npr. nepredvidljive izredne vremenske razmere in posledično povzročanje obsežnih poplav. Prosimo upoštevajte, da Gospodarska zbornica Slovenije lahko potrdi le dokazljiva uradno izpričana dejstva; tako ne more potrditi, da je določen konkreten dogodek, npr. zamuda z dobavo v konkretnem pogodbenem razmerju ali neizpolnitev pogodbene obveznosti, posledica višje sile. Gospodarska zbornica Slovenije tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za resničnost in verodostojnost podatkov iz vloge podjetja – člana GZS za izdajo potrdila. GZS to potrdilo izdaja brez prejudica za konkretne pogodbene obveznosti med podjetji in merodajno materialno pravo, ki se uporablja za pogodbo in tozadevno ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti

»ABC PODJETNIŠTVA«

KOMU SO NAMENJENA? Usposabljanje je namenjeno vsem potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom. Namen je opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti, s posebnim poudarkom na podjetnicah

Preberite več »