INOVATIVNOST V GOSPODARSTVU NA PRIMERU PODJETJA ENSOL 360 D.O.O. – članek

Kaj sploh je inovativnost? So naša podjetja inovativna? Smo Slovenci narod inovatorjev? Kako je s tem v drugih državah sveta? Kako doseči stanje duha, ki spodbuja spremembe in zavrača rutinerstvo? Si to sploh želimo ali bomo raje ostali na mestu in dovolili drugim, da nas z veliko hitrostjo prehitevajo po levi in desni?

Sam pojem inovacija velikokrat povzroča nemalo zmede, saj jo enačimo predvsem z ustvarjalnostjo. Večina ljudi, še posebej iz sveta podjetništva, se strinja, da so inovacije izjemno pomembne, le malo pa zna ubesediti, kaj pravzaprav pomenijo. Definicija inovativnosti pravi, da gre za »novost, nov pojav, ki je lahko nova zamisel, nov proizvodni ali tehnološki postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Inovacija je torej uspešno sprejeta na trgu in prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja in omejevanja konkurence.« (Wikipedia)

Tudi gospodarstveniki še predobro vedo, da je za uspeh potrebno biti izviren, drzen in inovativen, saj so prav inovativni projekti osnova razvoja. In prav inovativnost, digitalizacija in okoljske spremembe so danes izzivi, s katerimi se sooča industrija. Četrta industrijska revolucija na krilih digitalizacije in robotike občutno spreminja okolje in s tem tudi način delovanja gospodarstva. Podjetja, ki so pripravljena na uvedbo novih tehnologij, kot so umetna inteligenca ali blockchain tehnologije, lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti pred tekmeci.

Inovacije in inovacijska kultura so torej ključni dejavnik uspešnosti podjetij. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij, ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok. Inovacije pomembno prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov, od okoljske problematike, varnosti, dostopa do hrane, staranja prebivalstva, do izzivov na področju zdravja. Povezane so vsekakor z velikimi naložbami in posledično tudi s tveganji. 

Kot primer, Slovenija na Bloombergovi lestvici inovativnosti kot tudi na lestvici najbolj inovativnih držav na svetu (Global Innovation Index), ki jo objavljata Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) in poslovna šola Insead, zaseda 31. mesto. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledijo pa ji Švedska, ZDA, Nizozemska, Velika Britanija, Finska, Danska, Singapur, Nemčija in Izrael.

Naša država sicer spodbuja inovacije v gospodarstvu na različne načine, tako z javnimi razpisi za podjetja, z davčno olajšavo za vlaganja v inovacije, kot tudi s pomočjo podpornega okolja za inovativna podjetja. Program Gospodarske zbornice Slovenija ter 13 regionalnih gospodarskih zbornic pod blagovno znamko »Inovativna Slovenija« že 27. leto zapored pokriva celoten proces podpore inovativnosti, od ideje in razvoja preko zaščite intelektualne lastnine, povezovanja s partnerji, umestitve inovacije na mednarodni trg in seveda promocije inovacij. Cilj je, da se na tak način spodbudi inovativno klimo v Sloveniji ter s tem doprinese k uspešnemu prodoru slovenskih inovacij na tuje trge. V Sloveniji je tako inovativnih nekaj manj kakor 40 odstotkov vseh podjetij, torej preko 77.000 podjetij. Zadnji dostopni podatki Statističnega urada kažejo, da je polovica teh podjetij inovativnih na tehnološkem in tudi na ne-tehnološkem področju, nekaj manj kakor tretjina teh podjetij je inovativnih na način, da so uvedli tehnološko inovacijo, preostalih 20 odstotkov podjetij pa je uvedlo ne-tehnološko inovacijo.

Podjetja se torej vse bolj zavedajo, da inovacije predstavljajo premoženje, ki ima svojo vrednost in kot take vplivajo na vrednost celotnega podjetja. S pravo inovacijsko strategijo in kulturo lahko inovacije pomembno prispevajo k rasti in ugledu podjetja, s tem pa k utrjevanju tržnega položaja in posledično h krepitvi pogajalske, marketinške, razvojne in predvsem finančne moči. Če sklenemo misli, bi lahko dejali, da so inovacije izvršene ideje, ki rešujejo določen izziv in imajo uporabno vrednost tako za podjetje kot potrošnika. Prav stalna budnost, opazovanje in spremljanje dogajanj ter zaznavanje vsega, kar lahko spodbudi inovativne pristope, so tisto, kar bo oziroma je ena glavnih značilnosti sodobnih in v dolgoročnost naravnanih podjetij. Idealno torej je, da podjetje vgradi inovativnost v svoj DNK.

Zagovornik tega pomembnega fakta je tudi eno izmed najbolj uglednih, uspešnih in vzornih slovenskih podjetij, ki je dobilo tudi priznanje »Gazela« Obalno-kraške regije za leto 2021, Ensol 360 d.o.o., ki bo svojo deseto obletnico, 30.6.2023, obeležilo prav z odprtjem novih prostorov in proge za karting v stavbi nekdanje diskoteke Gavioli v Izoli.

Številke, ki tvorijo ta datum pa sovpadajo s tistimi v imenu podjetja, kar ni naključje, ampak gre prav tako za eno vrsto inovativnosti. Podjetje Ensol 360 namreč velja na globalni ravni za vodilnega graditelja stez za gokart. Odlikuje jih izjemen timski duh in povezanost, ambicioznost in odprt um, zakar njihova ekipa trenutno velja za edino na svetu, ki je sposobna gradnje vrhunskih gokart stez na manjši kvadraturi, in sicer vse od Prištine, Mauritiusa, Kambodže, Avstralije, Mehike, Velike Britanije, Nemčije, Švice, Belgije, Nizozemske, Savdske Arabije ter vse do ZDA, ki predstavlja njihov ključni trg. Trinivojska gokart steza bo kmalu odprla svoja vrata tudi v Izoli, ki bo v bodoče privabljala ne le domače, ampak tudi tuje naročnike in eminentne ljudi iz vseh koncev in krajev. S svojo novo vizijo se podjetje skuša približati širšemu krogu uporabnikom tako, da postanejo karting steze zanimive tudi za družine, otroke, dekleta in ne samo za moški del populacije. Kot zanimivost, na njihovih progah bo lahko uporabnik s pomočjo tehnologije navidezne resničnosti udeležen tudi v interaktivni igri. (PN, št. 55, 8.3.2023).

Inovativnost je vsekakor način razmišljanja, je misleče okolje, znotraj katerega se dogaja vse, kar je bilo doslej našteto. Prav ustvarjalno delovanje in inovativno razmišljanje sta bistvena načina, kako se približati zapisani viziji. Gre za sposobnost prepoznati priložnost konkurenčne prednosti v kreativnih rešitvah in domislicah ter jo nato »pretopiti« v denar, ugled in visoko konkurenčnost. Temelj poslanstva je zlasti ta, da se na trgu ponuja vedno nekaj novega, da se organizacijo prilagaja vedno z novimi prijemi, da se zaposluje ljudi, ki jim je inoviranje izziv in prava pot do rezultatov. Da bi inovativnost v podjetju sploh lahko zaživela, pa je potrebno upoštevati še vrsto ključnih segmentov – strategijo in načrtovanje, analizo in oblikovanje delovnih mest, zaposlovanje, razvoj in nagrajevanje. Vse to je tudi vodilo prvega moža koprskega podjetja, Jerneja Čopija, ki je inovativno, ustvarjalno in pravočasno zaznal izjemno priložnost in jo spremenil v cvetoč posel.

 »Ideja je ves čas med nami, samo opaziti jo je potrebno.« (doc. dr. Andrej Pompe, Brand Business School, 2022)

  

Tina Lenardič, Primorska gospodarska zbornica

SPOT svetovalka, SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije

VIRI:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Inovacija

https://inovacije.gzs.si/

https://www.gov.si/teme/inovativnost-v-podjetjih/

https://gea-college.si/inovacije-zakaj-so-tako-pomembne/

https://www.agencija-poti.si/Clanki/Vsi-clanki/ArtMID/637/ArticleID/111/Ustvarjalnost-je-pogoj-razvoja-clove%C5%A1tva-inovativnost-je-pogoj-razvoja-podjetnistva

https://www.delo.si/dpc-izvozniki/inovativnost-pomemben-del-poslovne-strategije/

https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/znanje-je-dandanes-najpomembnejsa-prednost-3504

https://www.dnevnik.si/1042440405

https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/ustvarjalnost-in-inovativnost-v-podjetju

Primorske novice, št. 55, 8.3.2023

Priloga:

Članek 1 SPOT_marec 2023

Objava 30.3.2023

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti