Javni razpis P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 163/2021 z dne 15.10.2021 in na svoji spletni strani objavil Javni razpis P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti.  Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani … Read more

Javni poziv – Vavčer za certifikate kakovosti

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 163/2021 z dne 15.10.2021 objavil Javni poziv – Vavčer za certifikate kakovosti. Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in … Read more

Uredite podatke o elektronskem naslovu v Poslovnem registru Slovenije pri AJPES-u

Gospodarske družbe morajo v Poslovnem registru Slovenije (PRS) urediti podatke o elektronskem naslovu družbe. Podatek o elektronskem naslovu je po novem podatek, ki mora biti obvezno vpisan v PRS in s tem tudi javno dostopen podatek.  Za novoustanovljene družbe se podatek o elektronskem naslovu vpiše ob registraciji podjetja, za obstoječe družbe pa je po Zakonu … Read more