Objavljen 3. razpis PONI

Regionalni razvojni center Koper je objavil 3. razpis programa PONI – PODJETNO NAD IZZIVE Obalno-kraške regije.   Rok za oddajo vloge je 17. 11. 2021. Predstavitev razpisa bo potekala v četrtek, 4. 11. 2021 predvidoma ob 10.00 preko spletne aplikacije Zoom. Vsi zainteresirani za udeležbo na predstavitvi se lahko prijavijo na elektronsko pošto tina.matekovic@rrc-kp.si. Povezavo do … Read more

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

V Ur. l. RS, št. 162/2021 z dne 08.10.2021 je bil objavljen javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, … Read more

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

V Ur. l. RS, št. 162/2021 z dne 08.10.2021 je bil objavljen Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega  izvajalca/strokovnjaka izbranega usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov. Katalog strokovnjakov vodi … Read more