Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj«

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javno povabilo podjetjem za sodelovanje na slovenskem paviljonu na svetovni razstavi EXPO DUBAJ 2020.  

Podjetja lahko sodelujejo v okviru promocijskih paketov:

  • a) PODJETNIŠKI PAKET je namenjen podjetjem, ki bodo na Expu s svojimi produkti in storitvami naslavljala končne kupce in razstavljala v Showroomu. Časovni okvir prisotnosti na svetovni razstavi je en teden, vrednost paketa je 5.000 EUR brez DDV.
  • b) POSLOVNI PAKET je namenjen podjetjem, ki bodo na Expu s svojimi produkti in storitvami naslavljala druge poslovne subjekte z namenom širitve poslovanja. Časovni okvir prisotnosti na svetovni razstavi je en teden, vrednost paketa je 10.000 EUR brez DDV.

V posameznem koledarskem tednu (7 dni) bo lahko zagotovljena sočasna predstavitev 4 podjetij v sklopu Podjetniškega paketa in 6 podjetij v sklopu Poslovnega paketa. V celotnem času trajanja svetovne razstave (26 tednov) bodo tako na voljo maksimalno 104 Podjetniški paketi in 156 Poslovnih paketov.

Celotna vsebina posameznega promocijskega paketa za podjetja z vsemi možnostmi predstavitve in z ostalimi storitvami je predstavljena na spletnem naslovu: https://expo2020slovenia.si/sodeluj, v Prilogi 1 – Promocijski paketi za podjetja.

Podjetjem predlagamo, da se pozanimajo o možnostih pridobitve naslednjih vavčerjev za pokritje dela stroškov:

  • a) Vavčer za nastop na mednarodnih forumih v tujini, ki je dostopen na spletnem naslovu https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79 in omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem, da pridobijo sofinancirane upravičene stroške v višini največ 60%. Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR, višina sredstev, ki so na razpolago, je 500.000 EUR.
  • b) Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je dostopen na spletnem naslovu https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80 in omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem, da pridobijo sofinancirane upravičene stroške v višini največ 60%. Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR, višina sredstev, ki so na razpolago, je 800.000 EUR.

Več informacij na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/363

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti