P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

V UL RS št. 21/2021 z dne 12.2.2021 je bil objavljen javni razpis P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg. Vlagatelji oz. upravičenci so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2020 in 15. 3.2021 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

Rok za predložitev vlog je 13. 4. 2021 do 14:00. Ostali podrobnejši pogoji kandidiranja na razpisu in podrobnosti razpisa so dostopni na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=117 .

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti