INFORMATOR PGZ V KRIZNIH RAZMERAH 7.4.2020

primorska gospodarska zbornica

Tudi danes nekaj informacij, povezanih z dogajanjem v kriznem obdobju zaradi koronevirusa.

Gospodarska zbornica  je danes pripravila izhodišča glede drugega svežnja interventne zakonodaje, ki bo zagotavljala in odgovarjala na izzive likvidnosti podjetij. Več o tem prihodnjič.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020. Na podlagi tega zakona poleg ostalih inšpektoratov nove pristojnosti nadzora dobi tudi Tržni inšpektorat RS, in sicer nad izvajanjem 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. To pomeni, da bodo tržni inšpektorji pristojni za nadzor Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V izogib inšpekcijskim postopkom in kaznovanju, kar bi še dodatno obremenilo podjetja, svetujemo članom dosledno spoštovanje vseh predpisov, ki so sprejeti z namenom zajezitve širjenja okužbe.

Danes smo na Ministrstvu za delo dobili nekaj dodatnih pojasnil k zakonu, ki bo začel veljati to soboto. Nekaj ključnih poudarkov:

  • Krizni dodatek in oprostitev plačila prispevkov SPIZ velja z dnem 13.marec 2020. To dejte upoštevati že pri aprilskih plačah. Če je kdo plače že izplačal, naj vloži zahtevek za refundacijo in dodatno izplača sorazmerni del »kriznega dodatka« vsem, ki so delali v marcu ter imajo plačo nižjo od 2800 evrov bruto. Ta ugodnost velja za vsa podjetja, ne glede na to, kolikšen upad prihodkov so zabeležila v letošnjem poslovnem letu.
  • Kar se delavcev na čakanju tiče: predlagali smo spremembo člena, ki določa, da lahko delavca na čakanju pokličemo nazaj na delo za 7 zaporednih dni (črtali naj bi besedo zaporednih). Ministrstvo za delo je temu naklonjeno, tudi sindikati, kot vse kaže. To bi v marsikateremu podjetju močno olajšalo delovni proces. Je pa zanimivo, da nam država pokrije strošek »zaposlenega na čakanju«, ki ga pokličemo na delo, tudi med samim izvajanjem dela v višini 80 odstotkov. Delodajalci za tiste dni, ko »delavec na čakanju« dela, plačamo samo 20 odstotkov neto plače.
  • Od Ministrstva za delo pričakujemo, da bo država pokrila tudi stroške dela tistih zaposlenih, ki so kot razlog za neprihod na delo uporabili institut »višje sile« (čuvali so doma otroke, če povem po domače). Za zdaj so le-ti na bremenih delodajalca.
  • Želimo tudi spremeniti vstopne pogoje za koriščenje ukrepov države predvsem v tistih izvoznih podjetjih, ki so prve tri mesece beležila dobre rezultate in se jim bo luknja lahko pokazala kasneje v poslovnem letu (torej ne bodo dosegla -20 odstotkov na prihodkovni strani).

Še vedno je kar nekaj neznank oziroma nasprotujočih si informacij in samo upamo, da se bodo različna ministrstva med seboj uskladila v najkrajšem času.

Zavod za zaposlovanje je pripravil nova navodila za uveljavljanje povračila nadomestil plače za delavce na začasnem čakanju. Več na povezavi https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-pripravi-nova-vloga-za-uveljavljanje-povracila-nadomestila

Vlada pripravlja postopno sproščanje nekaterih gospodarskih dejavnosti že v prihodnjem tednu. Kdor meni, da bi njegova dejavnost (ki zdaj sodi med nedovoljene oziroma zaustavljene skladno z Vladno uredbo) lahko začela delovati, naj mi to sporoči na elektronsko pošto. Zraven naj pripiše tudi protokol: kako naj bi se njegova dejavnost izvajala na čim bolj varen način, kjer bi bila možnost prenašanja okužbe najmanjša. Tudi za te predloge vas prosim, da mi jih posredujete najkasneje jutri do 16. ure.

Toliko danes. Jutri pa se spet oglasim s čim novim… Vsak dan se prebudimo v drugačen svet, kot je bil še včeraj…toliko je sprememb.

Robert Rakar

direktor

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti